لوله کشی فاضلاب شهری(اگو) - لوله کشی گاز - تاسیسات ساختمان - لوله کشی گاز خانگی - لوله کش

لوله کشی فاضلاب شهری(اگو)

لوله کشی فاضلاب شهری(اگو)

لوله کشی فاضلاب شهری(اگو)

لوله کشی فاضلاب شهری(اگو)

جذب مشتریان بیشتر

فاضلاب شهری چیست پس از ظهور پدیده ای به نام فاضلاب شهری در کلان شهرها، شهروندان به دنبال این هستند که بدانند اصلا فاضلاب شهری چیست و چه کمکی به مردم می کند؟ در این مطلب به تعریف فاضلاب شهری می پردازیم، و تعاریف و مفاهیمی ساده و بدون اصطلاحات تخصصی را ارائه می کنیم که متوجه سیستم فاضلاب شهری شده و نهایتا در حد یک شهروند، بدانید فاضلاب شهری چیست.

تعریف فاضلاب شهری

بطور ساده، فاضلاب به آبی گفته می شود که برای مصرف خاصی استفاده شده باشد و بر اثر آن، کیفیت اولیه ی خودش را از دست داده باشد و مثلا با ناخالصی و یا آلودگی هایی، همراه شده باشد.

دریافت رایگان مشاوره و قیمت
parallax background

انواع فاضلاب شهری چیست

فاضلاب شهری انواع مختلفی دارد که عبارتند از:

لوله کشی فاضلاب شهری(اگو)

روش های جمع آوری فاضلاب شهری چیست روش های جمع آوری فاضلاب شهری به دو صورت سنتی ونوین قابل طبقه بندی است:

روش های نوین جمع آوری فاضلاب شهری

شیوۀ سنتی جمع آوری فاضلاب شهری

در شیوۀ سنتی جمع آوری فاضلاب شهری؛ بطور ثقلی آب مصرف شده به شکل صحیح جمع آوری و به تصفیه خانه منتقل می شود، که خود به ۲ روش کانالهای جدا ازهم و روش درهم تقسیم می شود. در روش کانالهای جدا از هم، فاضلابهای خانگی از طریق یک خط لوله مجزا و فاضلابهای سطحی بوسیله لوله دیگر به تصفیه خانه منتقل می شوند. در روش درهم، فاضلابهای خانگی و سطحی از طریق یک خط لوله به تصفیه خانه منتقل می گردند. بر اساس تحقیقاتی که در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بر روی وضعیت جمع آوری فاضلاب در جوامع کوچک انجام شد این نتیجه به دست آمد که هزینه های سیستم ثقلی و یا متداول ۴ برابر هزینه های تصفیه و دفع فاضلاب است. به همین خاطر، سیستم جدید پیشنهاد شد.

تصفیه اولیه فاضلاب شهری هدف جداسازی مواد جامد از فاضلاب ورودی و جدا کردن نخاله های بزرگ توسط غربالها و یا خرد کردن آنها با تجهیزات خرد کننده است. مراحل تصفیه اولیه غربال کردن یا آشغال گیری خرد کردن شن گیری یا حذف دانه اندازه گیری جریان ته نشین سازی مقدماتی or

    Call Now Button09121930558