لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشی گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان 204

لوله کشی گاز – لوله کشی صنعتی – لوله کشی گاز – لوله کشی ساختمان – تاسیسات ساختمان ۲۰۴

لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشی گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان 203
لوله کشی گاز – لوله کشی صنعتی – لوله کشی گاز – لوله کشی ساختمان – تاسیسات ساختمان ۲۰۳
۱۸ اسفند ۱۳۹۷
لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشی گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان 205
لوله کشی گاز – لوله کشی صنعتی – لوله کشی گاز – لوله کشی ساختمان – تاسیسات ساختمان ۲۰۵
۱۸ اسفند ۱۳۹۷
لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشی گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان 204

لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشی گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان 204

لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشي گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان 204

لوله کشی گاز صنعتی در شهرک صنعتی خوارزمی طراحی و اجرا لوله کشی گاز خانگی صنعتی محوطه روباز با تست و تاییدیه شرکت گاز

لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشي گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان -204

اجرای لوله کشی گاز ۱- کلیات این بخش کلیه شرایط و عملیات مورد نیاز برای نصب و اجرای سیستم لوله کشی با فشار ۲ تا ۶۰پوند بر اینچ مربع برای محوطه ها و مجموعه های مسکونی را شامل میشود. لوله کشی در محوطه های باز و نقاطی که امکان قرار گرفتن لوله در مسیر رفت و آمد وسایل نقلیه، یا افراد و یا برخورد اجسام خارجی وجود دارد و یا در معرض صدمات مکانیکی باشد، باید در زیر زمین و به صورت دفنی یا توکار اجرا شود. تبصره: در داخل ساختمان ها و نقاط سرپوشیده که غیر مسکونی بوده و در معرض صدمات نباشد لوله کشی تا فشار ۳۰ پوند بر اینچ مربع میتواند به صورت روکار اجرا شود. ۲- تجهیز کارگاه مجری قبل از شروع هرگونه عملیات اجرایی باید تجهیزات و ابزارهای لازم را تهیه نموده و محلی را به عنوان کارگاه و متناسب با پروژه تعیین نماید، کارگاه باید دارای شرایط زیر باشد: ۱- کارگاه باید در محلی ایمن و از نظر حوادث طبیعی مانند سیل، طوفان و رانش زمین محفوظ باشد ۲- کارگاه باید دارای حداقل امکانات شامل آب، برق و تلفن باشد. ۳- محل کارگاه باید به گونه ای باشد که دسترسی به آن آسان و با محل اجرای کار دارای فاصله مناسب باشد. ۴- کارگاه باید دارای محل مناسب جهت دفتر و استقرار کارکنان و انبار مناسب برای نگهداری اجناس و تجهیزات مورد نیاز پروژه باشد. کارگاه تجهیز گاز ۳- نقشه های اجرایی قبل از شروع عملیات اجرایی، مجری باید نقشه های طراحی شده و وضعیت محل اجرا را بررسی کرده و نقشه های اجرایی را آماده نماید. چنانچه ایجاد تغییراتی در مسیر ضروری باشد، مجری باید این تغییرات را به تأیید دستگاه نظارت رسانده سپس اقدام به تهیه نقشه اجرایی نماید. پس از آماده شدن، نقشه های اجرایی باید به تائید دستگاه نظارت برسند. تبصره: در صورت وجود مغایرت با برآورد مصرف اولیه و هرگونه تغییراتی که سبب تغییر مقدار مصرف و یا فشار شود، باید نسبت به اصلاح قرارداد و طراحی با هماهنگی سازمان های ذیربط اقدام شود. پس از تائید نقشه های اجرایی، دستگاه نظارت باید مجوز شروع عملیات اجرایی را به صورت کتبی صادر نماید. نقشه گاز کشی ۴- خم کاری لوله های فولادی برای تغییر دادن مسیر لوله های فولادی حتی الامکان باید از اتصالات مناسب و یا از لوله های خم شده در کارخانه لوله سازی استفاده شود. در صورتی که خم کردن لوله ها در محل نصب اجتناب ناپذیر باشد، برای خم کاری باید شرایط زیر رعایت گردد: خم کاری لوله گاز الف– خم کردن لوله فقط باید با استفاده از وسایل و روش های مخصوص خم کاری لوله ها انجام گیرد. ب– خمیدگی لوله باید صاف و عاری از هرگونه چین خوردگی، ترک خوردگی و عیوب مکانیکی باشد. پ– برای لوله های درزدار، خط جوش طولی باید مجاور و یا روی خط میانی لوله که دارای کمترین تنش کششی یا فشاری است قرار گیرد. ت– قوس خمیدگی لوله نباید بیشتر از ۹۰ درجه باشد. ث– شعاع انحنای داخلی خمیدگی نباید کمتر از ۶ برابر قطر خارجی لوله باشد. ج – در قسمتی از لوله که خم میشود، نباید هیچ گونه خط جوش محیطی وجود داشته باشد. چ – وسط خمیدگی لوله باید از نزدیکترین نقطه اتصال آن لوله به لوله و یا اتصالات دیگر حداقل ۲۰برابر قطر اسمی لوله فاصله داشته باشد. این فاصله را میتوان برای لوله های ۴ اینچ و بزرگتر تا ۱/۸متر تقلیل داد. ۵- لوله کشی دفنی ۱-۵- کلیات چنانچه لوله کشی در زیر سطح زمین اجرا شود و برای دسترسی به آن نیاز به حفاری زمین، تخلیه خاک و مصالح اطراف لوله ها باشد، لوله کشی دفنی نامیده میشود. لوله کشی دفنی ۲-۵- آماده سازی مسیر آماده سازی مسیر شامل خط کشی، حفاری کانال، تخلیه، تنظیم ابعاد محل حفاری شده و ساخت بستر جهت گذاشتن لوله ها میباشد و باید بر اساس شرایط ذیل انجام شود: الف– مسیر لوله کشی مطابق با نقشه اجرایی باید در محل پیاده شده و خط کشی شود. ب– خط کشی مسیر باید با استفاده از رنگ، گچ، مایع رنگی غیر قابل اشتعال و یا هر گونه مصالح ساختمانی که قابلیت نشان دادن مسیر را دارد، انجام شود. پ– خط کشی باید به گونه ای انجام شود که مسیر لازم جهت عبور لوله ها و محل حفاری را به صورت کامل نشان دهد. حفاری کانال گاز ت– خط کشی برای رویه برداری و حفاری کانال باید به صورت دو خط که نشان دهنده محدوده حفاری است انجام شود. فاصله دو خط باید از هر طرف از عرض کانال مورد نیاز، حداقل ۵ و حداکثر ۱۰ سانتیمتر بزرگتر باشد. ث- در صورت عبور لوله ها از مسیری که سطح آن توسط آسفالت، بتن و یا مصالح دیگری رویه سازی شده است، باید با استفاده از دستگاه برش مناسب و نیروی انسانی مجرب، اقدام به برش سطح و برداشتن رویه شود. رویه برداشته شده قبل از حفر کانال باید از محل تخلیه شود. رویه برداری باید به گونه ای باشد که حداقل تخریب را در محل های مجاور خط کشی انجام شده مسیر عبور لوله ها، ایجاد نماید. ج– مواد و مصالح به جا مانده از رویه های تخریب شده قبل از حفاری باید از محل تخلیه شوند. چ – حفاری کانال میتواند با استفاده از ماشین آلات برقی یا مکانیکی و یا نیروی انسانی انجام شود. الزامات ایمنی در زمان حفاری کانال باید به طور کامل رعایت شود. ماشین حفاری ح – در زمین هایی که خاک آنها نرم و در زمان حفر کانال امکان ریزش وجود دارد، مجری باید از زمان شروع عملیات حفاری کانال تا زمان پرکردن آن، امکانات استحفاظی از قبیل پوشش، تخته کشی، ایجاد دیوار حائل و نصب پایه را فراهم و اجرا نماید خ – در محل هایی که سطح آب بالا می باشد، باید در زمان حفاری و اجرای لوله کشی، با استفاده از دستگاه های مکنده اقدام به تخلیه آب محل حفاری، شود. د – خاک حاصل از حفاری باید در یک سمت کانال و با فاصله مناسب از لبه کانال (حداقل ۵۰ سانتیمتر) ریخته شود. ذ– حفاری همزمان در دو طرف معابری که قرار است دوطرف آن لوله گذاری شود در صورت عدم ایجاد مانع جهت عبور و مرور، مجاز میباشد. ر- ابعاد کانال باید به شرح ذیل باشد: – عرض کانال (قطر خارجی لوله ۴۰ + سانتیمتر)) و حداقل عمق کانال(قطر خارجی لوله ۱۰۰ +سانتیمتر) میباشد. ز – در صورت وجود موانع و یا عدم امکان حفاری با تائید دستگاه نظارت، حداقل عمق کانال هشتاد سانتیمتر می تواند باشد. س- در نقاطی که لازم است عملیات جوشکاری در داخل کانال انجام شود، ابعاد کانال باید طوری باشد که جوشکار بتواند با وسایل جوشکاری در داخل آن به راحتی کار کند. جوشکاری کانال گاز ش– کف و دیواره کلیه کانال ها قبل از لوله گذاری باید تسطیح و رگلاژ شده و از خرده سنگ و مواد زائد پاک گردد. همچنین لازم است طرفین لبه کانال به عرض۳۰سانتیمتر از خرده آسفالت و غیره پاک سازی و تمیز شود. ص– پس از تنظیم ابعاد کانال ها باید کف کانال با ۱۰ سانتیمتر ماسه یا خاک نرم پوشانده شود. برای لوله های پلی اتیلن باید از ماسه بادی استفاده شود. ض– بستر آماده شده زیر لوله ها باید تمیز بوده و هیچ گونه سنگریزه و مواد اضافه که سبب زخمی کردن پوشش لوله ها میشوند، وجود نداشته باشد. ۳-۵- لوله کشی دفنی با استفاده از لوله های فولادی در هنگام نصب لوله ها، اتصالات و شیرها در داخل کانال موارد ذیل باید رعایت شوند: ۱- پس از اتمام عملیات جوشکاری، باید قطعات لوله کشی در داخل کانال و روی بستر آماده شده قرار گیرند. ۲- قبل از لوله گذاری باید در کف کانال بالشتک هایی از خاک نرم( (خاک سرندی با قطر دانه های حداکثر تا ۳ میلیمتر)به عرض ۴۰ سانتیمتر و به فاصله ۵ متر از یکدیگر ایجاد گردد. ارتفاع خاک نرم بالشتک ها باید به اندازه ای باشد که پس از استقرار لوله بر روی آن ها فاصله زیر لوله تا کف کانال حدود ۱۵ سانتیمتر باشد. ۳- در زمان گذاشتن لوله ها در داخل کانال باید با استفاده از تجهیزات مناسب و با حداقل خرابی پوشش، لوله ها داخل کانال قرار گیرند. در محل هایی که سطح آب های زیرزمینی به طور طبیعی و یا به دلیل سیل تا ارتفاع زیر لوله یا بیشتر در کانال بالا آمده باشد، طبق نظر دستگاه نظارت باید از وزنه های مهار کننده یا میله های مهار کننده استفاده شود، به طوری که لوله در عمق معین در کف کانال قرار گیرد. بین مهار کننده و لوله باید از نوار پوشش استفاده کرده و باید پیش بینی لازم جهت جلوگیری از نفوذ آب به داخل لوله به عمل آید. ۴ – سطح فوقانی لوله های مدفون باید تا سطح زمین حداقل ۹۰ سانتیمتر فاصله داشته باشد و چنانچه امکان اجرا در این عمق وجود نداشته باشد، باید روی لوله به نحو مناسبی مقاوم گردد تا لوله در معرض فشارهای وارده توسط عوامل مختلف روی زمین قرار نگیرد. اگر به هر علت این فاصله کمتر از ۵۰ سانتیمتر باشد، باید لوله در داخل کانال بتنی که مخصوص آن ساخته میشود قرار داده شده و پس از ریختن خاک نرم، روی آن توسط بلوکهای بتنی پوشانده شود. در هر صورت نباید فاصله بالای لوله مدفون تا سطح زمین کمتر از ۳۵ سانتیمتر باشد. لوله گذاری کانال ۵ – برای جلوگیری از آسیب دیدن لوله و یا پوشش آن به وسیله ریشه درخت باید لوله کشی در فاصله مناسبی از درخت ها اجرا شود. ۶ – در مواردی که لوله مدفون در معرض تردد وسایل نقلیه سنگین باشد، در صورتی که عمق آن از مقادیر مندرج در بند ۴ کمتر باشد باید آن را از داخل غلاف فلزی یا کانال با دیواره آجری و یا بتنی و پوشش بلوک های سیمانی قرار داد. ۷ – اطراف لوله های مدفون تا فاصله ۵۰ سانتیمتر از هر طرف نباید مصالح و مواد ساختمانی خورنده از قبیل شفته و آهک ریخته شود. ۸- جهت عبور لوله ها از روی کف بتنی باید کانال هایی برای این منظور در کف تعبیه شود. محل عبور لوله و کانال باید دقیقاً در لوله کشی مشخص شود و اطراف لوله داخل این کانال ها باید با ماسه و یا خاک نرم پر شده و روی آن طوری پوشانده شود که در صورت لزوم بدون وارد آمدن خسارت به ساختمان بتوان برای دسترسی به لوله روی آن را برداشت. ۹ – لوله های گاز نباید با لوله های آب گرم و کابل برق فشار ضعیف در یک کانال قرار گیرند. در صورتی که قرار دادن آن ها در یک کانال اجتناب ناپذیر باشد باید لوله های گاز توسط عایق مناسبی در مقابل انتقال حرارت و یا اتصال الکتریکی محافظت شود. ۱۰ – چنانچه لوله گاز داخل کانال مستقلی قرار داشته باشد باید این کانال به وسیله ماسه خشک پر شود و اگر لوله گاز با سایر لوله ها و یا کابل برق در کانال اشتراکی قرار گیرد که امکان پر کردن کانال با ماسه وجود نداشته باشد، باید این کانال مجهز به هواکش های طبیعی مناسب در محل های مختلف باشد تا در صورت نشت گاز امکان جمع شدن گاز وجود نداشته باشد. ۱۱- در مواردی که عبور لوله گاز از پی دیوار اجتناب ناپذیر باشد، این کار باید با استفاده از غلاف فلزی صورت گیرد. غلاف باید از لوله فلزی که قطر نامی آن از قطر نامی لوله گاز ۲ اندازه بزرگتر است، باشد. جهت جلوگیری از تماس لوله گاز با غلاف فلزی باید از کمربند مخصوص این کار استفاده شود و فاصله بین لوله گاز و غلاف با استفاده از عایق ضد رطوبت پر شود. ۱۲- در صورت عبور لوله گاز مدفون به موازات پی دیوار باید فاصله نزدیکترین لبه کانال تا دیوار مجاور حداقل برابر عمق کانال باشد. ۱۳- دفن اتصالات پیچی و یا فلنجی مجاز نمیباشد ۱۴- در خاتمه هر روز کاری انتهای لوله هایی که در داخل کانال خوابانده شده اند باید به وسیله درپوش مناسب بسته شوند تا از ورود آب و گل یا اشیاء دیگر جلوگیری به عمل آید. ۱۵- خط لوله در هیچ نقطه نباید تحت تنش قرار گیرد. ۱۶- باید روی لوله ها با استفاده از ماسه یا خاک نرم برای لوله های فولادی و ماسه بادی برای لوله های پلی اتیلن پر شود. خاک نرم میتواند از خاک برگشتی کانال باشد مشروط بر اینکه از سرند مناسب با چشمه های حداکثر ۸ میلیمتری سرند شده و فاقد سنگ و اشیاء نوک تیز و مصالح ساختمانی از قبیل آهک و خاک آغشته به مواد هیدروکربنی باشد و در غیر این صورت پیمانکار موظف به تامین خاک رس یا ماسه بادی طبق نظر دستگاه نظارت میباشد. ضخامت این لایه خاک نرم باید حداقل برابر با ۲۰ سانتیمتر باشد. در صورت کم عرض بودن معبر یا امکان برخورد با موانع باید روی این لایه یک لایه موزائیک و یا آجر فشاری چیده شود. عرض این لایه باید از قطر لوله حداقل ۵ سانتیمتر بزرگتر باشد. سپس کانال باید با خاک حفاری شده تا ارتفاع حداقل بیست سانتیمتر و حداکثر سی سانتیمتر بالاتر از محل قرار گرفتن موزاییک ها و یا آجرچینی، پر شود. روی این لایه نوار اخطار کشیده شده و سپس کانال به صورت کامل تا سطح زمین پر میشود. ۱۶- در زمان پر کردن کانال، باید با استفاده از دستگاه کوبانه، خاک برگشتی کوبیده شود تا خاک نشست کامل خود را انجام دهد. ۱۷- پس از پر کردن کانال باید علایم و دریچه ها در محل خود نصب شوند. ۱۸- پس از اتمام مراحل فوق باید مسیر به حالت اولیه درآمده و به صورت کامل بازسازی شود. ۱۹- مسیر لوله های دفنی در فواصل طولانی باید به وسیله علایم مشخص کننده که در نقاط و فواصل قابل رویت نصب میشوند، نشان داده شود. ۴-۵- لوله کشی دفنی با استفاده از لوله های پلی اتیلن اجرای لوله کشی دفنی با استفاده از لوله ها، اتصالات و شیرهای پلی اتیلن بر اساس مقررات مندرج در این بخش فقط با فشار ۶۰ پوند بر اینچ مربع ۴۱۳۶۸۶) پاسکال) و مطابق با استاندارد IGS-C-DN-0010 اجازه داده شده است. در هنگام اجرای لوله کشی دفنی با استفاده از لوله های پلی اتیلن موارد ذیل باید رعایت شود: ۱- جهت بارگیری، حمل و نقل و تخلیه لوله و اتصالات میباید از وسایل مناسب که دارای سطوح صاف و فاقد اجسام تیز و برنده باشد، استفاده شود. حمل لوله گاز ۲- مجری باید لوله ها و اتصالات را در انبار سرپوشیده نگه دارد به طوری که تحت هیچ شرایطی در معرض نور خورشید قرار نگرفته و نحوه انبار کردن طوری باشد که امکان صدمه دیدن، فشرده شدن و یا سوراخ شدن آن ها وجود نداشته باشد. در صورتی که لوله ها، اتصالات و شیرها به صورت بسته بندی کارخانه تحویل مجری گردد، باید این بسته بندی ها تا زمان استفاده باز نشده و از دست زدن به المنت های برقی اتصالات الکتروفیوژن اکیدا خودداری شود. ۳- سطح زیر لوله ها باید صاف و هموار باشد. ارتفاع رویهم قراردادن لوله ها با توجه به جنس لوله، اندازه، ضخامت و درجه حرارت محیط متغیر بوده و با نظر دستگاه نظارت باید انجام گردد ولی در هر صورت ارتفاع روی هم قراردادن لوله ها به صورت حلقهای یا شاخهای نباید از ۱/۵متر تجاوز نماید. ۴- درپوش لوله ها و شیرها باید تا زمان جوشکاری بر روی آنها باقی بماند. ۵- نگهداری لوله و اتصالات پلی اتیلن تحت هیچ شرایطی نباید در دمای بالاتر از ۴۰ درجه سانتیگراد صورت پذیرد و در صورتی که بر اساس شرایط محیط و طبق نظر دستگاه نظارت امکان رعایت دمای مذکور فراهم نشود، حداکثر زمان نگهداری لوله سه ماه خواهد بود. پس از انقضای این مدت، آزمایش او آی تی بر روی لوله های مذکور انجام و چنانچه میزان او آی تی از مقدار ابتدا، کمتر از ۲۰ درصد انحراف داشته باشد لوله قابل استفاده و در غیر اینصورت لوله قابل استفاده نخواهد بود. تست او آی تی باید بر اساس استاندارد ISO 11357-6 انجام گیرد. ۶- ریسه نمودن و ردیف کردن لوله ها باید طبق شرایط زیر باشد: مجری موظف است فقط مصارف روزانه خود را از انبار به محل کار منتقل نماید. لوله هایی که در کنار کوچه یا خیابان روی هم ریسه میشوند باید در دو طرف آن ها از درپوش های مناسب جهت جلوگیری از نفوذ آب، خاک و غیره استفاده گردد و لازم است درپوش لوله ها تا زمان جوشکاری بر روی لوله ها باقی بماند. باید از قراردادن لوله ها در مسیر و مجاری آب و فاضلاب خودداری گردد. لوله ها باید در طرفی از کانال ریسه شوند که حداقل عبور و مرور را داشته باشد. برای ریسه کردن لوله ها باید از پایه های مناسب استفاده شده و بستر پایه ها به نحوی باشد که به بدنه لوله صدمهای وارد نشود. ۷- لوله گذاری با شرایط زیر باید انجام شود: جهت گذاردن لوله در کانال باید از وسایل مناسب استفاده شود، به طوری که هیچگونه آسیبی به بدنه لوله ها وارد نشود هنگام لوله گذاری باید تدابیر لازم جهت مقابله با انقباض و انبساط لوله به نحوی که مورد تائید دستگاه نظارت باشد به عمل آید. در صورتی که در مسیر لوله کشی موانع و سرویس های زیرزمینی وجود داشته باشد، لوله گاز باید از زیر این موانع عبور داده شود. فاصله فوقانی لوله گاز تا زیر موانعی از قبیل حوضچه های مخابراتی، لوله های آب و غیره باید ۴۰ سانتیمتر باشد. این فاصله در صورت محدودیت مکانی، با نظردستگاه نظارت قابل تغییر تا ۳۵ سانتیمتر میباشد. در تقاطع شبکه های پلی اتیلن با کابل های برق (بالاتر از۳۸۰ولت) یا لوله های حاوی مواد قابل اشتعال، رعایت فاصله حداقل یک متر ضروری است، اما در صورت رعایت حریم مشخص شده از طرف سازمان ذیربط و درصورت عدم امکان رعایت حریم فوق با نظر دستگاه نظارت تمهیدات خاص اتخاذ و عمل خواهد شد. – قبل از خاک ریزی روی لوله باید اطلاعات کاملی از کار اجراشده جهت تهیه نقشه های ۱/۲۰۰ یاچون ساخت برداشته شده و همچنین علامتگذاری محل شیرهای نصب شده بر روی دیوار مجاور و یا در صورت عدم امکان بر روی پایه های مخصوص به عمل آید. خاک ریزی لوله گاز نظر به اینکه لوله های پلی اتیلن دارای ضریب انبساط حرارتی بالایی میباشد، لذا خاکریزی بر روی لوله باید در دمای محیط بین ۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد انجام شود و چنانچه قرار باشد لوله گذاری در ساعات گرم روز انجام شود قبل از اتصال نهائی قسمت اجرا شده به قسمت لوله گذاری شده قبلی، باید به خاک ریزی ماسه بادی با نظر دستگاه نظارت اکتفا نموده و پس از متعادل شدن دمای محیط و اجرای اتصال نهایی، و عملیات پر کردن کانال انجام شود. بر روی لوله باید ماسه بادی به ضخامت ۳۰ سانتیمتر ریخته شده سپس کانال باید با خاک حفاری شده تا ارتفاع حد اقل بیست سانتیمتر و حداکثر سی سانتیمتر پر شود. روی این لایه نوار اخطار زرد کشیده میشود به نحوی که خط میانی نوار زرد با محور لوله در یک امتداد قرار گیرد. روی نوار اخطار با خاک های حاصل از گودبرداری در دولایه تا سطح زمین پر شده و تسطیح و کوبیدن آن توسط دستگاه کوبانه تا حد تراکم لازم مورد تأیید دستگاه نظارت انجام میگیرد. حداکثر قطر دانه بندی خاک برگشتی به کانال نباید از ده سانتیمتر تجاوز نماید. ۸- کلیه قسمت های مسیر لوله گذاری اعم از بتن و موزائیک یا چمن، آسفالت، جوی و کانال تأسیسات زیرزمینی و غیره باید پس از پرکردن کانال به حالت اولیه بازسازی شود. ۹- عبور از تقاطع های اصلی- بزرگراه ها، راه آهن و رودخانه باید طبق شرایط زیر باشد: قبل از شروع عملیات، مجری باید تمام وسایل ومصالح و اقلام مورد لزوم را که به تائید دستگاه نظارت رسیده باشد در محل کار حاضر نموده و کادر فنی ورزیده ای را جهت این کار انتخاب نماید. عبور لوله با غلاف فولادی از زیر اتوبان ها، بزرگراه ها، جاده های اصلی و راه آهن باید طبق نقشه IGS=C-PL-001 انجام گیرد. برای این کار باید لوله عمود برجاده یا راه آهن بوده و زاویه تقاطع ۹۰ درجه باشد. در شرایطی که رعایت این زاویه بنا بر موقعیت محل و عوامل دیگر امکانپذیر نباشد، این زاویه نباید کمتر از ۶۰ درجه باشد. – جهت عبور لوله از موانع مهم باید با دستگاه بورینگ (مته نقب زننده) اقدام به ایجاد سوراخ در زیر جاده ها یا راه آهن نمایند و در صورت عدم دسترسی به دستگاه بورینگ و تائید دستگاه نظارت میتوان با حفاری دستی و ایجاد کانال سیمانی (نصب کول) طبق دستورات دستگاه نظارت و نقشه IGS=C-PL-001 برای تقاطع راه آهن اقدام به عبور لوله با غلاف فولادی نمود. بورینگ در مکان هایی که جهت عبور از موانع باید از کانال های عمیق زیرزمینی استفاده شود ابعاد کانال باید طوری انتخاب شود که کارکنان حفاری و جوشکاری بتوانند به راحتی در داخل آن کار کنند و در ضمن محل هایی که امکان ریزش سقف کانال ها وجود دارد باید با ایجاد سقف های موقت و مقاوم، از ریزش آنها جلوگیری شود. ۶- لوله کشی رو کار کلیات لوله کشی گاز وقتی روکار است که دسترسی به آن مستقیم و نیازی به حفاری و تخریب نبوده و در محلی نصب شود که قابل رؤیت باشد. لوله کشی در سوله های صنعتی، محوطه های باز و نقاطی که امکان قرار گرفتن لوله در مسیر رفت و آمد وسایل نقلیه و یا افراد و یا برخورد اجسام خارجی وجود نداشته و یا در معرض صدمات مکانیکی نباشد تا فشار ۳۰ پوند بر اینچ مربع ۲۰۶۸۴۳) پاسکال)میتواند به صورت روکار اجرا شود. در صورتی که فشار گاز داخل لوله ها از ۳۰ پوند بر اینچ مربع ۲۰۶۸۶۳) لوله کشی روکار باید با استفاده از لوله و اتصالات فولادی بوده و استفاده از لوله و اتصالات پلی اتیلن مجاز نمیباشد. ۲-۶- اجرای لوله کشی رو کار اجرای لوله کشی روکار باید مطابق موارد زیر صورت گیرد: الف– در مناطقی که لوله گاز به صورت روکار اجرا میشود باید لوله ها توسط پایه های مناسبی محکم شده و پیش بینی های لازم جهت جلوگیری از صدمات فیزیکی صورت گیرد. ب– لوله کشی روکار باید به ترتیب مناسبی در فواصل معین محکم و استوار شده باشد، برای این کار باید از بسته ای فلزی مخصوص لوله و متناسب با قطر آن که دارای استحکام کافی میباشد استفاده شود. پ– بستن و یا جوش دادن یک لوله به لوله دیگر و لوله به اسکلت فلزی یا اجزاء فلزی غیر ثابت ساختمان به طور مستقیم ممنوع است.. ث– بست های لوله های عمودی باید لوله ها را به طور کامل در خود گرفته و وزن آن ها را مهار نماید. ج– طول پایه های بست های لوله های روکاری که خارج از ساختمان قرار دارند باید به گونه ای باشد که لوله با دیوار محل اتکا حداقل یک سانتیمتر فاصله داشته باشد تا گرد و خاک در فاصله بین لوله و دیوار جمع نشده و باعث خوردگی تدریجی لوله نشود. چ- استقرار و کیفیت نصب لوله های گاز باید به نحوی باشد که از لرزش و نوسان مصون بماند و مهار آن باید طوری انجام گیرد که فشاری به تجهیزات منتقل نگردد. ح– بست ها، پایه ها و آویزهای لوله ها باید طوری نصب شوند که مانع از انبساط و انقباض آزاد لوله ها نشود. در صورت لزوم باید از پایه های معلق و یا آویزهای متحرک استفاده نمود. بست ها و آویزها باید به گونه نصب شوند که در اثر انبساط، انقباض و یا هر نوع حرکت لوله ها از آنها جدا نشوند. خ– لوله کشی روکار نباید از زیرزمین های متروک و دخمه مانند ساختمان ها عبور نمایند، مگر آن که این نقاط دارای جریان طبیعی هوا و یا تهویه مناسب باشند. از پوشاندن و اختفاء لوله در داخل ساختمان باید حتی الامکان خود داری به عمل آید. د– لوله کشی روکار داخل ساختمان ها باید طوری انجام گیرد که به استحکام ساختمان ها آسیب نرسیده و از استقامت ساختمان و اجزاء آن کاسته نشود. ذ- در مواردی که لوله از داخل درب ویا پنجره عبور میکند، باید پیش بینی های لازم جهت جلوگیری از ساییدگی و سایر صدمات فیزیکی لوله به وسیله درب یا پنجره یا شیشه به عمل آید. ر– فاصله لوله های روکار تا لوله های آب گرم باید حداقل ۵ سانتیمتر باشد. در مواردی که حفظ فاصله فوق امکان پذیر نباشد باید لوله گاز با عایق حرارتی مناسب پوشانده شود. ز– کانال های عمودی یا افقی ساختمان که لوله گاز از آن ها عبور میکند، باید از پایین و بالا به هوای آزاد راه داشته باشد تا تعویض طبیعی هوا در آن ها صورت گرفته و امکان تجمع گاز در آن ها وجود نداشته باشد. لوله گاز نباید از داخل کانال های مربوط به هواکش، چاه آسانسور، دودکش بخاری و کانال هایی که برای تجهیزات دیگر تعبیه شده، عبور کند. ژ– لوله گاز نباید با سیم و کابل برق در تماس باشد. فاصله سیم روکار برق با لوله گاز حداقل ۱۰سانتیمتر باید باشد. در مواردی که رعایت فاصله فوق امکانپذیر نباشد باید لوله گاز با عایق الکتریکی مناسب پوشش داده شود. س- در لوله کشی های روکار که در معرض تغییرات قابل توجه حرارت قرار دارند باید تدابیر لازم برای مقابله با انبساط و انقباض لوله ها صورت گیرد. انشعاب های لوله های طویل باید طوری باشد که تغییرات طول لوله اصلی در اثر انقباض و انبساط باعث شکستن آنها نشود. ش- در نقاط اتصال لوله های روکار و دفنی، جهت جلوگیری از صدمات فیزیکی باید از غلاف فلزی مناسب استفاده شود. غلاف فلری باید از لوله با قطر نامی دو اندازه بزرگتر از قطر نامی لوله گاز باشد. در این موارد باید لوله گاز نوارپیچی شده و از کمربند و یا نوارهای لاستیکی که فاصله بین لوله گاز و غلاف فلزی را به صورت یکنواخت در طول لوله حفظ میکنند استفاده شود. علاوه بر آن باید فاصله بین لوله گاز و غلاف با استفاده از قیر و یا سایر مواد عایق رطوبتی پر شده و دو طرف غلاف با درپوش مناسب پوشانده شود. لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشی گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان -204

شرکت خشت ساز کهن آماده خدمت رسانی شبانه روزی به شما مشتریان محترم در زمینه کلیه فعالیتهای زیر می باشد

لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشي گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان 204
لوله کشي گاز ساختمان بر اساس مقررات ملی ساختمان - خدمات لوله کشی با اجرا - تعمیرات و سرویس لوله کشی تاسیساتی آب , گاز , موتورخانه و شوفاژ , پکیج و شیرآلات شبانه روزی شمال , غرب , شرق , مرکز و جنوب تهران - لوله کشي گاز - لوله کشی آب - لوله کشی فاضلاب - لوله کشی شوفاژ - گاز رسانی - گازکشی - تاسیسات ساختمان - لوله کش - لوله کش گاز - تفکیک کنتور گاز - کنترل نشت گاز - نصب شیرقطع کن گاز حساس به زلزله تأیید مهندس ناظر نصب کنتور - تشکیل پرونده در سازمان نظام مهندسی و تعیین ناظر - پیمانکار (مجری) لوله کشي گاز - نصب علم و کنتور گاز (خانگی یا تجاری) - تعمیرات لوله کشی آب , گاز , شوفاژ , فاضلاب , موتورخانه , پکیج و تاسیسات - خدمات تعمیرات شبانه روزی - سرویسکار - تکنسین و مجری تاسیسات با اعزام فوری در محل خدمات ما شبانه روزی و تمام نقاط تهران - لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشی گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان 204 تعمیر ، سرویس موتورخانه و شوفاژ - تعمیرات لوله کشی - خورده کاری فقط تهران - سرویس کولر آبی - سرویس کولر - اجرای پروژه های لوله کشی ، گاز ، آب ، شوفاژ فاضلاب , موتورخانه , پکیج و تاسیسات در ساختمان ، برج و انبوه سازی - جوشکاری لوله و اتصالات - گرفتگی چاه فاضلاب - تاسیسات ساختمان - آب و فاضلاب - قیمت لوله کشی شهری - نرخ بر مبنای متر طول لوله کشی - نرخ بر مبنای تشخیص و محاسبات مجری (چکی) - لوله کشی کارخانه اضافه کردن انشعاب - لوله کشی صنعتی - لوله کشي گاز خانگی - لوله کشی ساختمان -
ر

سازه کهن آماده خدمت رسانی آنی در کلیه زمینه ها:

لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشی گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان 195

رادياتور قرنيزی - تاسیسات استخر - تخليه چاه - تاسیسات جکوزی و سونا - تعمیرات و ارتقاء موتورخانه - گرمایش از کف - استاندارد مصالح اجرای گاز کشی - لوله کشی دودکش - تعمیرکار تاسیسات - تاسیسات ساختمان - نصاب پمپ - لوله بازکنی - نشت یابی لوله گاز و لوله آب - نصب تصفیه آب خانگی - نشت یابی لوله آب - نصب تصفیه آب خانگی - خطوط انتقال گاز - لوله - محصولات لوله کشی آب - محصولات لوله کشي گاز - نصب و راه اندازی تاسیسات - عایق کار - ربات اینستاگرام - افزایش فالوور اینستاگرام - خرید فالوور - فالوور واقعی - افزایش فالوور - لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشی گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان 204 تعمیرات ، سرویس و خورده کاری تهران - قبض گاز - لوله سبز - لوله سفيد - لوله گاز - شرکت گاز - خريد لوله - لوله کشی آب سرد و گرم - لوله کشی فاضلاب ساختمان - لوله کشی - خطوط انتقال گاز - خريد لوله گاز - خريد لوله آب - نشت گاز - چيلر - چيلر مرکزی - تعميرات چيلر - نصب چيلر - نصب و تعمیر توالت فرنگی - نصب و جابجایی روشویی کابینتی و معمولی - نصب لوازم سرویس بهداشتی - نصب اکسسوری - نصب و تعمیر شیرآلات - نصب دستگاه تصفیه آب خانگی - نصب رادیاتور شوفاژ - ایزوگام و عایق کاری - نصب و لوله کشی ماشین لباسشویی - نصب ماشین ظرفشویی - نصب یخچال ساید بای ساید - لوازم تاسیساتی ساختمان - نصب و تعویض شیرآلات - نصب رادیاتور - تعویض لوله های پوسیده تعمیرات لوله کشي گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشي گاز خانگی - لوله کشی ساختمان -

گازرسانی و لوله کشي گاز

لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشي گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان 204
گازرسانی و لوله کشی ، گاز و آب خانگی و صنعتی - اضافه کردن انشعاب گاز - ایستگاه های فشار قوی - نصب شیرآلات - لوله کشی فاضلاب - نصب آبگرمکن - تاسیسات استخر سونا جکوزی - تاسیسات ساختمان - نمایندگی ایزوگام دلیجان - تشخیص ترکیدگی لوله - رفع نم ساختمان - سرویس کولر - گرفتگی چاه - خدمات موتورخانه و شوفاژ - لوله کشی آب توکار - لوله کشی آب روکار - لوله کشی آب سرد و گرم - فن کوئل - گرمایش از کف - گرمایش رادیاتوری - نصب و تعویض شیر آلات - خدمات آب و فاضلاب - تاسیسات موتورخانه - تعمیرات وارتقاء موتورخانه - لوله کشی شوفاژ - نصب و تعمیر پمپ - خدمات موتورخانه و شوفاژ - لوله کشی فاضلاب شهری(اگو) - لوله کشی فاضلاب ساختمان - لوله کشی پلیکا - لوله کشی پلی اتیلن - لوله کشی پوش فیت - نصب تاسیسات آب (پکیج ، آبگرمکن ..) - نصب فن کوِئل - نصب شیر آلات ساختمان - تست باد و تاییدیه شرکت گاز - تعمیرات و خورده کاری - طراحی مسیر و جوشکاری لوله - گازرسانی اداری و خانگی - گازرسانی صنعتی و تجاری - لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشی گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان 204 خدمات برقی - خدمات بنایی - نصب سینک و هود - ایزوگام - کلر استخر - تاسیسات گاز - آب وفاضلاب - شوفاژ - استخر و جکوزی - نصب و اجرای ایزوگام - عایق کاری لوله - عایق کاری - نصب شیرآلات بهداشتی ساختمان - نصب پکیج و آبگرمکن - اجرای پروژه های گازرسانی صنعتی و ایستگاه های تقویت فشار گاز جوشکاری شوفاژ و لوله - لوله کش - لوله کشی ساختمان - لوله کشی صنعتی - تاسیسات ساختمان - نشت یابی لوله گاز - رنک ایرانی نیرو کابل - - لوله کشی صنعتی - لوله کشی آب فاضلاب - لوله کشي گاز خانگی - لوله کشی ساختمان -
kh farmani
kh farmani
لوله کشی ساختمان - لوله کشی - لوله کشی گاز - تاسیسات ساختمان - تاسیسات گاز - لوله کشی گاز خانگی - خدمات لوله کشی با اجرا - تعمیرات و سرویس لوله کشی تاسیساتی آب ,گاز, موتورخانه شوفاژ, پکیج و شیرآلات شبانه روزی شمال, غرب, شرق, مرکز و جنوب تهران - لوله کشی گاز - لوله کشی آب - لوله کشی فاضلاب - لوله کشی شوفاژ - گاز رسانی - گازکشی - لوله کش - لوله کش گاز - تفکیک کنتور گاز - نصب شیرقطع کن گاز حساس به زلزله استاندارد مصالح اجرای گاز کشی - کنترل نشت گاز - نصب کنتور - لوله کشی دودکش - قیمت لوله کشی گاز شهری - تشکیل پرونده در سازمان نظام مهندسی و تعیین ناظر - پیمانکار (مجری) لوله کشی گاز - تأیید مهندس ناظر - نصب علم و کنتور گاز (خانگی یا تجاری) - نرخ بر مبنای متر طول لوله کشی - نرخ بر مبنای تشخیص و محاسبات مجری (چکی) - تعمیرات لوله کشی آب, گاز, شوفاژ, فاضلاب, موتورخانه, پکیج و تاسیسات، خدمات تعمیرات شبانه روزی - لوله کش, سرویسکار, تعمیرکار, نصاب, تکنسین و مجری تاسیسات با اعزام فوری در محل خدمات ما شبانه روزی و تمام نقاط تهران - لوله بازکنی - تعمیر , سرویس موتورخانه شوفاژ - تعمیرات لوله کشی - نشت یابی لوله گاز و لوله آب نصب تصفیه اب خانگی - خورده کاری فقط تهران - سرویس کولر آبی - سرویس کولر - اجرای پروژه های لوله کشی گاز، آب، شوفاژ فاضلاب, موتورخانه, پکیج و تاسیسات در ساختمان، برج و انبوه سازی، جوشکاری لوله و اتصالات گازرسانی و لوله کشی گاز و آب خانگی و صنعتی - اضافه کردن انشعاب گاز - ایستگاه های فشار قوی - نشت یابی لوله گاز - تعویض لوله های پوسیده - جوشکاری شوفاژ و لوله - خورده کاری لوله کشی گاز - نشت یابی لوله آب - نصب شیرآلات - اضافه کردن انشعاب - لوله کشی فاضلاب - نصب شیرآلات نصب آبگرمکن نصب رادیاتور - تاسیسات استخر جکوزی سونا - نصب تصفیه آب خانگی - نمایندگی ایزوگام دلیجان - تشخیص ترکیدگی لوله - رفع نم ساختمان - سرویس کولر گرفتگی چاه - خدمات موتورخانه و شوفاژ - فن کوئل - گرمایش از کف - گرمایش رادیاتوری - نصب و تعویض شیر آلات - خدمات آب و فاضلاب - لوله کشی آب توکار - لوله کشی آب روکار - لوله کشی آب سرد و گرم لوله تاسیسات موتورخانه - تعمیرات وارتقاء موتورخانه - لوله کشی شوفاژ - نصب و تعمیر پمپ - خدمات موتورخانه و شوفاژ - کشی فاضلاب شهری(اگو) - لوله کشی فاضلاب ساختمان - لوله کشی پلیکا - لوله کشی پلی اتیلن - لوله کشی پوش فیت نصب تاسیسات آب (پکیج ، آبگرمکن ..) - نصب شیر آلات ساختمان - تست باد و تاییدیه شرکت گاز - تعمیرات و خورده کاری - خطوط انتقال گاز - طراحی مسیر و جوشکاری لوله - گازرسانی اداری و خانگی - گازرسانی صنعتی و تجاری - - خدمات برقی - خدمات بنایی - نصب سینک و هود - ایزوگام - کلر استخر - محصولات لوله کشی آب - محصولات لوله کشی گاز
09121930558