لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشی گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان 211

لوله کشی گاز – لوله کشی صنعتی – لوله کشی گاز – لوله کشی ساختمان – تاسیسات ساختمان ۲۱۱

لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشی گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان 210
لوله کشی گاز – لوله کشی صنعتی – لوله کشی گاز – لوله کشی ساختمان – تاسیسات ساختمان ۲۱۰
۱۸ اسفند ۱۳۹۷
لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشی گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان 212
لوله کشی گاز – لوله کشی صنعتی – لوله کشی گاز – لوله کشی ساختمان – تاسیسات ساختمان ۲۱۲
۱۹ اسفند ۱۳۹۷
لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشی گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان 211

لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشی گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان 211

لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشي گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان 211

لوله کشی گاز صنعتی در خاوران طراحی و اجرا لوله کشی گاز خانگی صنعتی محوطه روباز با تست و تاییدیه شرکت گاز

لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشي گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان -211

استاندارد لوله کشی گاز پیشگفتار مقررات ملّی ساختمان مجموعه ای است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم الرعایه در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازی، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربری و بهره برداری از ساختمان که به منظور تأمین ایمنی، بهره دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه وضع میگردد.در کشور ما و در کنار مقررات ملّی ساختمان، مدارک فنی دیگر از قبیل آیین نامه های ساختمانی، استانداردها و آیین کارهای ساختمان سازی، مشخصات فنی ضمیمه پیمان ها و نشریات ارشادی و آموزشی توسط مراجع مختلف تدوین و انتشار می یابد که گرچه از نظر کیفی و محتوایی حایز اهمیت هستند، اما با مقررات ملّی ساختمان تمایزهای آشکاری دارند.آنچه مقررات ملّی ساختمان را از این قبیل مدارک متمایز می سازد، الزامی بودن، اختصاری بودن و سازگار بودن آن با شرایط کشور از حیث نیروی انسانی ماهر، کیفیت و کمیت مصالح ساختمانی، توان اقتصادی و اقلیم و محیط میباشد تا از این طریق نیل به هدفهای پیش گفته ممکن گردد.در حقیقت مقررات ملّی ساختمان، مجموعه ای از حداقل های مورد نیاز و بایدها و نبایدهای ساخت وساز است که با توجه به شرایط فنی و اجرائی و توان مهندسی کشور و با بهره گیری از آخرین دستاوردهای روزملّی و بین المللی و برای آحاد جامعه کشور، تهیه و تدوین شده است.وزارت مسکن و شهرسازی که در اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وظیفه تدوین مقررات ملّی را به عهده دارد، از چند سال پیش طرح کلی تدوین مقررات ملّی ساختمان را تهیه و به مرحله اجرا گذاشته است که براساس آن، شورایی تحت عنوان »شورای تدوین مقررات ملّی ساختمان« با عضویت اساتید و صاحب نظران برجسته کشور به منظور نظارت بر تهیه و هماهنگی بین مباحث از حیث شکل، ادبیات، واژه پردازی، حدود و دامنه کاربرد تشکیل داده و در کنار آن »کمیتههای تخصصی« را، جهت مشارکت جامعه مهندسی کشور در تدوین مقررات ملّی ساختمان زیر نظر شورا به وجود آورده است.پس از تهیه پیشنویس مقدماتی مبحث موردنظر، کمیته های تخصصی مربوط به هر مبحث پیشنویس مذکور را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داده و با انجام نظرخواهی از مراجع ذیصلاح نظیر سازمانهای رسمی دولتی، مراکز علمی و دانشگاهی، مؤسسات تحقیقاتی و کاربردی، انجمن ها و تشکل های حرفه ای و مهندسی، سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها و شهرداری های سراسر کشور، آخرین اصلاحات و تغییرات لازم را اعمال می نمایند. مقدمه کاربران محترم، هنگام مطالعـه ایـن مجلـد از مبحـث هفـدهم مقـررات ملّـی سـاختمان، بـا تغییـرات بسیارمهمی که در این بازنگری انجام شده است مواجه خواهند شد و آن افزودن بخش ( لوله کشی گـاز متقاضیان عمده با فشار ۲ تا ۶۰ پوند بر اینچ مربع ) به بخش قبلی با عنوان ( لوله کشی گاز طبیعی بـا فشار ۱/۴پوند بر اینچ مربع( می باشد .در انتشار این مجلد که از این پس دامنه فشار از ۱/۴ تا ۶۰ پوند بر ایـنچ مربـع و دامنـه مـصرف تـا 5000متر مکعب در ساعت را پوشش میدهد، بخش اول شامل لوله کشی گاز طبیعی ساختمانهـا بـا فشار ۱/۴ پوند بر اینچ مربع بوده که بدون هیچ گونه تغییراتی عیناً درج شده و مطالب بخش دوم شامل لوله کشی گاز طبیعی برای مصرف کنندگان عمده با فشار ۲ تا ۶۰ پوند بر اینچ مربع به آن افزوده شـده است.نظر به توضیح فوق، لازم است به نکات زیر توجه شود: ۱ – بدیهی است تفاوت هایی بین دو بخش وجود داشته باشد که مهمترین آنها یکسان نبـودن واحـدها است؛ در بخش اول نیز درج شده است. ۲ – به دلیل نیاز و تقاضای زیاد جامعه در خصوص انتشار هر چه سریعتر بخش دوم که منجـر بـه عـدم ویرایش بخش اول خودداری شود. -۳ هم زمان با انتشار این مجلد، و دریافت نظرات کاربران، ویرایش هر دو بخش انجام خواهد شد. تعاریف : ۱- احتراق گاز سوختن یا اکسیداسیون سریع گاز که معمولاً با ایجاد گرما و شعله همراه است. ۲ – استانداردهای IGS مجموعه استانداردهای شرکت ملّی گاز ایران می باشد که آن شرکت مسئول تدوین و بازنگری آنها بوده و در پروژه های گازرسانی کشور مورد استفاده قرار می گیرند. به همین لحاظ در این مقررات نیز در موارد مرتبط به عنوان مرجع مورد استناد قرار گرفته اند. این استانداردها در پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملّی گاز ایران در دسترس میباشند. ۳ – استانداردهای IPS مجموعه استانداردهای وزارت نفت میباشد که آن وزارتخانه مسئول تدوین و بازنگری آنها بوده و در پروژه های صنعت نفت کشور مورد استفاده قرار میگیرند. به همین لحاظ در این مقررات نیز در موارد مرتبط به عنوان مرجع مورد استناد قرار گرفته اند. این استانداردها در پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت در دسترس میباشند. ۴ – ایستگاه تقلیل فشار اولیه تجهیزاتی هستند که در نقطه تحویل گاز، از شبکه گاز شهری به مشترک نصب گردیده و فشار تحویلی به مشترک را تنظیم و حجم گاز را اندازه گیری می کنند. این ایستگاه ها تحت نظر شرکت گاز ناحیه اجرا و بهره برداری میشوند. ۵ – ایستگاه تقلیل فشار ثانویه تجهیزاتی هستند که فشار شبکه گاز را تقلیل داده و به فشار قابل بهره برداری بخش های مختلف سیستم لوله کشی تبدیل میکنند. ۶ – ایستگاه مشترکین عمده عبارت است از تجهیزاتی که به منظور اندازه گیری مقدار گاز، تنظیم و تثبیت فشار گاز در محل مورد تائید شرکت گاز استان نصب گردیده و در مالکیت شرکت گاز استان میباشد. ۷ – پکیج دستگاه گازسوز تأمین کننده آب گرم سرویس بهداشتی و آب گرم سیستم گرمایش داخل ساختمان ها که معمولاً برای هر واحد مسکونی به صورت مستقل نصب میگردد. پکیج ۸ – ترموکوپل این وسیله یکی از مهمترین بخش های دستگاه گازسوز است که در صورت روشن نشدن مشعل دستگاه یا از بین رفتن شعله اصلی مشعل، مسیر ورود سوخت به مشعل بسته یا شعله اصلی مشعل و شمعک آن هر دو قطع میگردد. ترموکوپل ۹ – تنظیم کننده فشار گاز (رگولاتور) دستگاهی که فشار گاز ورودی را کاهش داده و آن را به میزان فشار مورد نظر برای مصرف، ثابت نگه میدارد. رگولاتور ۱۰ – جوش الکتروفیوژن نوعی روش جوشکاری لوله و اتصالات پلی اتیلن است که در آن از اتصالات خاصی که دارای سیم مقاومت الکتریکی برای ایجاد گرمای ذوب سطوح جوش میباشد، استفاده میشود. ۱۱ – دستگاه گازسوز دستگاهی که دارای یک یا چند مشعل بوده و گاز در این مشعل ها میسوزد. ۱۲ – دستگاه گازسوز پرمصرف دستگاهی که مقدار گاز مصرفی آن از ۱/۵ متر مکعب در ساعت بیشتر باشد. ۱۳ – دستگاه نظارت شخص حقیقی یا حقوقی و یا مجموعه ای از آنها که دارای مجوز از وزارت مسکن و شهرسازی برای نظارت بر طراحی، انتخاب مصالح و اجرای سیستم های لوله کشی گاز متقاضیان عمده میباشد. ۱۴ – دودکش مجرایی با مقطع دایره یا چهارگوش جهت هدایت گازهای محفظه احتراق دستگاه گازسوز به بیرون از ساختمان، که بر سه نوع است: الف- دودکش ساخته شده در کارخانه : دودکشی که در کارخانه و مخصوص وسیله گازسوز ساخته شده است. ب- دودکش فولادی: دودکشی که از ورق فولادی گالوانیزه یا از ورق فولادی سیاه در کارگاه و یا در محل ساختمان ساخته شود. ۱۵ – دودکش پیش ساخته قطعات این نوع دودکش، از جنس فلز یا سیمان و به صورت پیش ساخته بوده به طوری که سوار کردن قطعات در محل به راحتی امکان پذیر باشد. ۱۶ – دودکش یک جداره لوله ای فلزی که از ورق فولادی گالوانیزه با حداقل ضخامت یک میلیمتر و یا ورق فولادی سیاه با حداقل ضخامت ۱/۵ میلیمتر ساخته شده است. ۱۷ – ساختمانهای عمومی ساختمان هایی که مورد استفاده و مراجعه عموم مردم میباشد. ۱۸ – سازمان قانونی نظارت بر امر لوله کشی گاز مشترکین عمده منظور سازمان نظام مهندسی ساختمان استان میباشد که طبق قانون وظیفه نظارت بر لوله کشی گاز مشترکین عمده و صدور تأئیدیه را بر عهده دارد. ۱۹ – سیستم تهویه سیستمی که فضای داخل اتاق یا محل نصب دستگاه گازسوز را جهت تعویض هوا یا ایجاد جریان هوای تازه در آن محل، به طور مستقیم یا غیرمستقیم به هوای آزاد راه میدهد. ۲۰ – سیستم لوله کشی گاز ساختمان مجموعه لوله کشی گاز ساختمان( مشتمل بر لوله کشی رابط، کنتور و لوله کشی داخل ساختمان) که از خروجی رگولاتور آغاز و به شیرهای مصرف ختم میشود. ۲۱ – شرکت ملّی گاز یکی از شرکت های اصلی تابع وزارت نفت است که عهده دار پالایش، انتقال، صادرات و توزیع گاز طبیعی در کشور میباشد. شرکت گاز ۲۲ – شرکت گاز ناحیه سازمانی که برخی از وظایف شرکت ملّی گاز ایران را در سطح کوچکتری در هر ناحیه به عهده دارد. ۲۳ – شرکت ها، موسسات، مشاورین و افراد ذیصلاح شخص حقیقی و یا حقوقی که از مراجع قانونی جهت کار تخصصی مربوطه دارای مجوز و گواهینامه صلاحیت معتبر باشند. ۲۴ – شمعک وسیله ای که با ایجاد شعله کوچکی در وسایل گازسوز، برای روشن کردن مشعل یا مشعل های اصلی دستگاه مورد استفاده قرار میگیرد. در اغلب وسایل گازسوز این شعله به واسطه ترموکوپل باعث باز نگه داشتن مسیر گاز نیز میشود و در صورت خاموش شدن آن، جریان گاز به مشعل اصلی قطع میگردد. شمعک ۲۵ – شیر اصلی شیر ربع گرد توپکی که بعد از کنتور بر روی لوله کشی داخلی نصب میشود. ۲۶ – فیوز گاز وسیله ای ایمنی که در مسیر لوله کشی گاز نصب و در صورت عبور جریان گاز، بیش از حد تنظیم شده، جریان گاز را قطع مینماید.فیوز گاز یا شیر خودکار قطع جریان گاز قطعی ای کاملا مکانیکی و وسیله ای ایمنی است .هدف اولیه اختراع این وسیله، کنترل میزان مصرف واحدهای مسکونی بود که بعد ها به کاربرد آن به عنوان یک سیستم ایمنی بسیار قوی توجه بیشتری شد و در حال حاضر به عنوان کارآمدترین دستگاه در سیستم های ایمنی معرفی شده است.فیوز گاز در مسیر لوله کشی گاز قرار میگیرد و هنگامی که جریان گاز بیش از حد مجاز و تنظیم شده باشد به طور خودکار جلوی نشت گاز را گرفته و مسیر را میبندد.اگر هدف حفاظت کل سیستم لوله کشی گاز باشد فیوز گاز بایستی بعد از کنتور نصب شود.معمولا با توجه به میزان مصرف کل گاز فیوز گاز حساس به مقدار مصرفی انتخاب و در محل مربوطه نصب میشود.هرگاه لوله اصلی گاز به هر دلیل دچار حادثه و خرابی گردد و گاز خروجی از این لوله بیش از مقدار طراحی و تنظیم شده ( مصرف کل ) باشد، فیوز گاز توانایی قطع جریان گاز را دارد.فیوز گاز برحسب نوع استفاده، جنس، نوع اتصال به شبکه، سطح مقطع و کاربرد با هم فرق دارند. فیوز گاز رزوه ای ۲۷ – شیر حساس به زلزله گاز وسیله ای که در هنگام بروز زلزله با شدت از پیش تعیین شده در آن، جریان گاز را به طور خودکار قطع مینماید.شیر حساس به زلزله گاز با عملکرد مکانیکی خود در هنگام وقوع زلزله سریعا عکس العمل نشان داده و جریان گاز را قطع میکند. و از تلفات ناشی از این موقعیت پر خطر جلوگیری میکند. کافی است که قبل از وقوع حادثه به فکر باشیم.شیر حساس به زلزله گاز روی خطوط اصلی گاز نصب شده و در صورت دریافت سیگنال های مرتعشی تولید شده به وسیله زمین لرزه به صورت اتوماتیک جریان گاز را قطع میکند. بعد از عملکرد دستگاه مجددا با ریست دستی به سهولت میتوان مسیر گاز را باز نمود. شیرگازحساس به زلزله ۲۸ – شیر فرعی شیر ربع گرد توپکی که در ابتدای لوله کشی ورودی به هر واحد نصب میشود. ۲۹ – شیر قبل از رگولاتور شیر سماوری گوشواره ای که قبل از رگولاتور نصب میگردد و در حالت بسته، قابل قفل کردن بوده و باید برای فشار کاری تا ۴ بار و یا ۶۰ پوند بر اینچ مربع مناسب باشد. ۳۰ – شیر مصرف شیر ربع گرد نوع توپکی که در انتهای انشعاب مربوط به هر دستگاه گازسوز قرار میگیرد. ۳۱ – طوقه تنوره طوقه ای متصل به دستگاه گازسوز که برای اتصال دریچه خروجی محصولات احتراق دستگاه گازسوز به لوله رابط دودکش به کار میرود. ۳۲ – علمک گاز قسمت عمودی و انتهایی انشعاب گاز که جهت نصب رگولاتور بر روی آن توسط شرکت گاز، در مجاورت و متکی به ملک مصرف کننده قرار میگیرد. علمک گاز ۳۳ – کنتور گاز دستگاهی که برای اندازه گیری حجم گاز مصرفی به کار میرود که توسط شمارنده کنتور با استفاده از فیوز گاز و شیر حساس به زلزله و هشدار دهنده نشت گاز میتوان از خروج گاز اضافی جلوگیری کرد. کنتور گاز ۳۴ – گاز طبیعی مخلوط پالایش شده هیدروکربن های گازی عمدتاً(متان) که از پالایشگاه ها به نقاط مصرف منتقل میشود. در این مقررات هر جا که کلمه گاز آمده به معنی گاز طبیعی است. گاز طبیعی ۳۵ – گازهای دودکش آمیخته ای از محصولات احتراق و هوای اضافی که از دستگاه گازسوز دارای دودکش خارج میشود ۳۶ – هشدار دهنده نشت گاز هشدار دهنده نشت گاز قابل اشتعال: هشدار دهنده نشت گاز وسیله ای حساس در مقابل وجود گاز قابل اشتعال در محیط که قبل از رسیدن غلظت گاز به حد خطرناک، وجود گاز را به طریق صوتی یا نوری یا طرق دیگر اعلام مینماید. هشدار دهنده گاز مونوکسید کربن:هشدار دهنده نشت گاز مونوکسیدکربن وسیله ای حساس در مقابل وجود گاز مونوکسید کربن در محیط که قبل از رسیدن غلظت گاز به حد خطرناکمعمولاً(۵۰ p.p.m ) وجود گاز را به طریق صوتی یا نوری یا طرق دیگر اعلام مینماید. هشدار دهنده نشت گاز ۳۷ – لوله رابط دودکش لوله ای که وسیله گازسوز را به دودکش مرتبط میکند. ۳۸ – لوله کشی رابط لوله کشی رابط بین رگولاتور و کنتور گاز. ۳۹ – لوله کشی داخلی لوله کشی داخل ساختمان که بلافاصله پس از خروجی کنتور و یا ایستگاه تقلیل فشار شروع و به شیرهای مصرف ختم میگردد. ۴۰ – متقاضی شخص حقیقی یا حقوقی که تقاضای استفاده از گاز طبیعی را داشته باشد. ۴۱ – مجری شخص حقوقی که دارای گواهینامه صلاحیت اجرای لوله کشی گاز ساختمان از وزارت مسکن و شهرسازی میباشد. ۴۲ – محصولات احتراق آنچه که در نتیجه احتراق به دست می آید، به انضمام گازهای بی اثر، به غیر از هوای اضافی. ۴۳ – محفظه احتراق بخشی از دستگاه گازسوز که عمل احتراق در آن انجام میشود. ۴۴ – مشترک شخص حقیقی یا حقوقی که اقدامات لازم را مطابق ضوابط انجام و شماره اشتراک به وی تخصیص یافته باشد. ۴۵ – مشعل گاز وسیله ای که گاز یا مخلوط گاز و هوا را برای ایجاد شعله در محفظه احتراق آزاد مینماید. مشعل بر دو نوع است: الف – مشعل اتمسفری: مشعلی که در آن از نیروی فوران گاز برای مکیدن بخشی از هوای لازم برای احتراق(هوای اولیه) استفاده میگردد، این مشعل برای احتراق کامل به هوای ثانویه نیاز دارد. ب – مشعل نیرو: مشعلی که مجهز به دمنـده است و گاز یا هوا و یا هر دو با فشار وارد آن میگردد. مشعل گاز ۴۶ – مصرف کننده به مشترکی اطلاق میگردد که جریان گاز ملک مورد تقاضای وی طبق ضوابط وصل و آماده بهره برداری گردیده باشد ۴۷ – مِلْک هر زمین یا ساختمانی که در آن شبکه لوله کشی گاز اجرا شده و یا در آینده اجرا خواهد شد. ۴۸ – مهندس ناظر گاز شخص حقیقی یا حقوقی که صلاحیت وی مورد تأیید وزارت مسکن و شهرسازی میباشد و مسئولیت کنترل و تأیید طرح و محاسبات تأسیسات لوله کشی گاز طبیعی و مصالح مصرفی و کنترل ابعاد دودکشها و مسیرهای تهویه مربوط به وسایل گازسوز ساختمانها، نظارت بر اجرای عملیات لوله کشی و آزمایشهای مربوطه را برعهده دارد. ۴۹ – میلیمتر ستون آب واحد فشار که برابر با ۰/۱ میلی بار است. ۵۰ – نقطه مصرف نقطه ای که در انتهای هر یک از انشعاب های لوله کشی داخلی قرار گرفته و وسائل گازسوز به آن متصل میشود. ۵۱ – هواکش مجرایی که به روش طبیعی و یا با استفاده از وسیله مکانیکی برای تهویه هوای اتاق یا محل نصب دستگاه گازسوز استفاده میشود. ۵۲ – هواگیری جایگزین کردن هوای درون دستگاه یا لوله کشی ها با گاز و یا برعکس جایگزین کردن گاز درون دستگاه یا لوله کشی ها با هوا یا گازهای دیگر مانند گازهای بی اثر. ۵۳ – هوای احتراق هوایی که برای احتراق در قبل و بعد از مشعل با سوخت مخلوط میگردد. ۵۴ – هوای اضافی هوایی که علاوه بر هوای مورد نیاز سوخت، از محفظه احتراق عبور میکند و برای سوخت کامل لازم است. ۵۵ – هوای تهویه هوایی که برای ایجاد جریان هوای تازه داخل اتاق محل نصب دستگاه، به آنجا وارد میگردد. ۵۶ – هوای رقیق کننده هوایی که برای رقیق کردن گازهای تنوره و تنظیم جریان دودکش از طریق دهانه کلاهک تعدیل جریان دودکش، وارد دودکش میگردد. کلیات مباحث : – لوله کشی گاز مایع، گازهای سوختنی به غیر از گاز طبیعی و گازهای غیرسوختنی از شمول مقررات این مبحث خارج میباشند. این مقررات تنها مرجع طراحی، اجرا و نظارت بر لوله کشی گاز ساختمانها و محوطه ها در کشور است. نصب و بهره برداری لوازم گازسوز در ساختمان ها و محوطه ها، باید طبق ضوابط این مقررات انجام شود. مقررات این مبحث با هدف طراحی، اجرای لوله کشی، نصب و نگهداری وسایل گازسوز در ساختمانها و محوطه ها، در جهت ایمنی اشخاص و اموال، بهداشت، رفاه ساکنین و کاربران، حفظ محیط زیست، مصرف بهینه گاز و مصالح لوله کشی و حفظ زیبایی ساختمان و محوطه، تدوین گردیده و باید در طرح، اجرا و بهره برداری رعایت گردد. در این مبحث، ایمنی و روش جلوگیری از خطرات و شرایط اضطراری زیر هم باید مورد توجه قرار گیرد. 1 – گاززدگی 2 – آتشسوزی (اعم از اینکه ناشی از گاز یا غیر آن باشد) 3 – انفجار (اعم از اینکه ناشی از گاز یا غیر آن باشد) 4 – (تخریب ساختمان (اعم از اینکه طبق برنامه یا اتفاقی باشد) استفاده از تمام یا قسمتی از لوله کشی گاز ساختمان ها و محوطه ها که با ضوابط این مقررات مغایرت داشته باشد، خلاف محسوب شده و مستوجب تعقیب قانونی خواهد بود. مگر ساختما نها و محوطه هایی که پیش از انتشار رسمی این مقررات براساس ضوابط وقت مورد بهره برداری قرار گرفته باشند. ساختمانها و محوطه های موجود الف- ساختمان ها و محوطه هایی که قبل از انتشار این مقررات، لوله کشی گاز در آن انجام گرفته است،مشمول این مقررات نمی باشند، هرگونه توسعه یا انجام تغییرات در این ساختمان ها و محوطه ها، باید مطابق ضوابط این مقررات صورت پذیرد. ب- طراحی، انتخاب مصالح، اجرای لوله کشی و آزمایش ها و بازرسی ها در ساختمان ها و محوطه های موجود که لوله کشی گاز ندارند، باید طبق این مقررات انجام شود. تخریب الف- پیش از اقدام به تخریب هر ساختمان که به شبکه گاز شهری اتصال دارد و یا بخشی از محوطه که در آن لوله کشی گاز اجرا شده باشد، باید به شرکت گاز ناحیه اطلاع داده شود. ب- پیش از قطع گاز توسط شرکت گاز ناحیه نباید تخریب شروع گردد. مصالحی که در شبکه لوله کشی گاز ساختمان ها و محوطه ها به کار میرود، باید طبق الزامات مندرج در این مقررات باشد. نقشه ها و مشخصات فنی نقشه ها و مشخصات فنی شبکه لوله کشی گاز ساختمان ها و محوطه هایی که در حوزه شمول این مبحث میباشند، باید با رعایت الزامات مندرج در این مقررات، تهیه و به کار گرفته شود. – عدم تداخل مسئولیتها مسئولیت های ذکرشده در این مبحث، برای هریک از مسئولین، ثابت و قطعی است و چنانچه برخی از مسئولیت ها توسط دیگران انجام پذیرد، به هیچ وجه کار انجام شده سبب سلب مسئولیت هریک از مسئولین ذکر شده نمیباشد. بخش اول لوله کشی گاز طبیعی با فشار یک چهارم پوند بر اینچ مربع کلیات ۱۷-۱ ۱-۱-۱۷ حدود و دامنه ی کاربرد ۱-۱-۱-۱۷ بخش اول مبحث هفدهم مقررات ملّی ساختمان، ضوابط حداقل را که رعایت آنها مشمول الزام قانونی است، در موارد زیر مقرر می دارد: الف- طراحی و اجرای لوله کشی گاز ساختمانها و کنترلهای کیفی ب- نصب و راه اندازی وسایل گازسوز پ- دودکش ها و هوارسانی به وسایل گازسوز ت- ضوابط بهره برداری و ایمنی ث- ضوابط ویژه گازرسانی برای ساختمان های عمومی و خاص ۲-۱-۱-۱۷بخش اول این مبحث برای کاربری گاز طبیعی تحویلی به ساختمان ها با فشار ۱۷۶ میلیمتر ستون آب یک چهارم پوند بر اینچ مربع و برای مصارف حداکثر تا ۱۶۰ مترمکعب در ساعت و قطر لوله حداکثر ۱۰۰ میلیمتر (۴اینچ) تدوین گردیده است. ۲-۱-۱۷ مسئولیت ها ۱-۲-۱-۱۷ طراح طراح علاوه بر رعایت مفاد مندرج در فصلهای ۳-۱۷ و ۴-۱۷ باید به نکات زیر توجه نماید: الف- در طراحی سیستم لوله کشی گاز ساختمان، برای مشخص نمودن محل نصب هـر وسـیله گازسـوز – کلیه ارقام مربوط به فشار، در این مقررات، فشار نسبی است. باید تأمین هوای آن شامل تأمین هوا از داخل یا خارج ساختمان، حداقل سطح منفذ ورود هوا (در صورت لزوم تأمین هوا از خارج از ساختمان) پیش بینی گردد. ب- حداقل قطر و ارتفاع دودکش وسیله گازسوز باید روی نقشه ذکر و در صورت وجود دودکش، انطباق آن با ذکر مشخصات، تأیید گردد. پ- طراح مجاز نیست وسایل گازسوز دودکش دار را در محلی قرار دهد که دودکش برای آنها پیش بینی نشده باشد. ت- در صورتی که دودکش در خارج ساختمان به صورت روی کار برای وسیله گازسوز در نظر گرفته شده باشد باید مشخصات محل خروج دودکش از داخل به بیرون ساختمان روی نقشه ذکر شود. ۲ -۲-۱-۱۷ مجری الف- مسئولیت کلیه امور طراحی، (محاسبات لازم )در صورتی که طراحی با مجری باشد استفاده از مصالح مناسب، اجرای لوله کشی گاز، تهیه نقشه های طبق اجرا، انجام آزمایش ها، تزریق گاز و راه اندازی سیستم لوله کشی گاز ساختمان به عهده مجری میباشد. ب- مجری لوله کشی گاز موظف است قبل از اجرا، نقشه طراحی شده را به تأیید مهندس ناظر برساند و محل نصب وسایل گازسوز را طبق نقشه، در اجرا رعایت نماید و در مورد هر انشعاب از امکان تأمین هوا و همچنین تخلیه محصولات احتراق اطمینان حاصل نماید. پ- مجری همواره در قبال کلیه مسائل مربوط به لوله کشی از قبیل استفاده از مصالح مناسب برطبق این مقررات، اجرای لوله کشی براساس نقشه های تأیید شده، کیفیت جوشکاری های انجام شده و کلیه امور مربوط به مجری طبق این مقررات مسئول خواهد بود و صدور تأییدیه های مهندس ناظر از مسئولیت وی نمی کاهد. ت- در مواردی که در این مقررات تشخیص موضوع و تصمیم گیری به عهده مهندس ناظرگذاشته شده است و یا در مواردی که مهندس ناظر تغییراتی را در نقشه های اجرایی ضروری بداند، نظر وی لازم الاجرا بوده و مجری موظف به رعایت نظرات نامبرده و اصلاح نقشه ها می باشد. ث- در صورت تخطی مجری از مسئولیت ها و تعهدات خود از این مقررات، مهندس ناظر میتواند از ادامه کار جلوگیری نموده و در صورت لزوم، گزارش مربوطه را جهت استیفای حقوق مشترک به مراجع ذیصلاح پیش بینی شده در قانون، منعکس نماید. ج- در صورت تخطی مهندس ناظر از الزامات این مقررات، یا عدم تأیید کار اجراشده بدون دلیل کافی، مجری میتواند موضوع را به مرجع ذیصلاح ارجاع و درخواست رسیدگی نماید. لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشی گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان -211

شرکت خشت ساز کهن آماده خدمت رسانی شبانه روزی به شما مشتریان محترم در زمینه کلیه فعالیتهای زیر می باشد

لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشي گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان 211
لوله کشي گاز ساختمان بر اساس مقررات ملی ساختمان - خدمات لوله کشی با اجرا - تعمیرات و سرویس لوله کشی تاسیساتی آب , گاز , موتورخانه و شوفاژ , پکیج و شیرآلات شبانه روزی شمال , غرب , شرق , مرکز و جنوب تهران - لوله کشي گاز - لوله کشی آب - لوله کشی فاضلاب - لوله کشی شوفاژ - گاز رسانی - گازکشی - تاسیسات ساختمان - لوله کش - لوله کش گاز - تفکیک کنتور گاز - کنترل نشت گاز - نصب شیرقطع کن گاز حساس به زلزله تأیید مهندس ناظر نصب کنتور - تشکیل پرونده در سازمان نظام مهندسی و تعیین ناظر - پیمانکار (مجری) لوله کشي گاز - نصب علم و کنتور گاز (خانگی یا تجاری) - تعمیرات لوله کشی آب , گاز , شوفاژ , فاضلاب , موتورخانه , پکیج و تاسیسات - خدمات تعمیرات شبانه روزی - سرویسکار - تکنسین و مجری تاسیسات با اعزام فوری در محل خدمات ما شبانه روزی و تمام نقاط تهران - لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشی گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان 211 تعمیر ، سرویس موتورخانه و شوفاژ - تعمیرات لوله کشی - خورده کاری فقط تهران - سرویس کولر آبی - سرویس کولر - اجرای پروژه های لوله کشی ، گاز ، آب ، شوفاژ فاضلاب , موتورخانه , پکیج و تاسیسات در ساختمان ، برج و انبوه سازی - جوشکاری لوله و اتصالات - گرفتگی چاه فاضلاب - تاسیسات ساختمان - آب و فاضلاب - قیمت لوله کشی شهری - نرخ بر مبنای متر طول لوله کشی - نرخ بر مبنای تشخیص و محاسبات مجری (چکی) - لوله کشی کارخانه اضافه کردن انشعاب - لوله کشی صنعتی - لوله کشي گاز خانگی - لوله کشی ساختمان -
ر

سازه کهن آماده خدمت رسانی آنی در کلیه زمینه ها:

لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشی گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان 211

رادياتور قرنيزی - تاسیسات استخر - تخليه چاه - تاسیسات جکوزی و سونا - تعمیرات و ارتقاء موتورخانه - گرمایش از کف - استاندارد مصالح اجرای گاز کشی - لوله کشی دودکش - تعمیرکار تاسیسات - تاسیسات ساختمان - نصاب پمپ - لوله بازکنی - نشت یابی لوله گاز و لوله آب - نصب تصفیه آب خانگی - نشت یابی لوله آب - نصب تصفیه آب خانگی - خطوط انتقال گاز - لوله - محصولات لوله کشی آب - محصولات لوله کشي گاز - نصب و راه اندازی تاسیسات - عایق کار - ربات اینستاگرام - افزایش فالوور اینستاگرام - خرید فالوور - فالوور واقعی - افزایش فالوور - لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشی گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان 211 تعمیرات ، سرویس و خورده کاری تهران - قبض گاز - لوله سبز - لوله سفيد - لوله گاز - شرکت گاز - خريد لوله - لوله کشی آب سرد و گرم - لوله کشی فاضلاب ساختمان - لوله کشی - خطوط انتقال گاز - خريد لوله گاز - خريد لوله آب - نشت گاز - چيلر - چيلر مرکزی - تعميرات چيلر - نصب چيلر - نصب و تعمیر توالت فرنگی - نصب و جابجایی روشویی کابینتی و معمولی - نصب لوازم سرویس بهداشتی - نصب اکسسوری - نصب و تعمیر شیرآلات - نصب دستگاه تصفیه آب خانگی - نصب رادیاتور شوفاژ - ایزوگام و عایق کاری - نصب و لوله کشی ماشین لباسشویی - نصب ماشین ظرفشویی - نصب یخچال ساید بای ساید - لوازم تاسیساتی ساختمان - نصب و تعویض شیرآلات - نصب رادیاتور - تعویض لوله های پوسیده تعمیرات لوله کشي گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشي گاز خانگی - لوله کشی ساختمان -

گازرسانی و لوله کشي گاز

لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشي گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان 211
گازرسانی و لوله کشی ، گاز و آب خانگی و صنعتی - اضافه کردن انشعاب گاز - ایستگاه های فشار قوی - نصب شیرآلات - لوله کشی فاضلاب - نصب آبگرمکن - تاسیسات استخر سونا جکوزی - تاسیسات ساختمان - نمایندگی ایزوگام دلیجان - تشخیص ترکیدگی لوله - رفع نم ساختمان - سرویس کولر - گرفتگی چاه - خدمات موتورخانه و شوفاژ - لوله کشی آب توکار - لوله کشی آب روکار - لوله کشی آب سرد و گرم - فن کوئل - گرمایش از کف - گرمایش رادیاتوری - نصب و تعویض شیر آلات - خدمات آب و فاضلاب - تاسیسات موتورخانه - تعمیرات وارتقاء موتورخانه - لوله کشی شوفاژ - نصب و تعمیر پمپ - خدمات موتورخانه و شوفاژ - لوله کشی فاضلاب شهری(اگو) - لوله کشی فاضلاب ساختمان - لوله کشی پلیکا - لوله کشی پلی اتیلن - لوله کشی پوش فیت - نصب تاسیسات آب (پکیج ، آبگرمکن ..) - نصب فن کوِئل - نصب شیر آلات ساختمان - تست باد و تاییدیه شرکت گاز - تعمیرات و خورده کاری - طراحی مسیر و جوشکاری لوله - گازرسانی اداری و خانگی - گازرسانی صنعتی و تجاری - لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشی گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان 211 خدمات برقی - خدمات بنایی - نصب سینک و هود - ایزوگام - کلر استخر - تاسیسات گاز - آب وفاضلاب - شوفاژ - استخر و جکوزی - نصب و اجرای ایزوگام - عایق کاری لوله - عایق کاری - نصب شیرآلات بهداشتی ساختمان - نصب پکیج و آبگرمکن - اجرای پروژه های گازرسانی صنعتی و ایستگاه های تقویت فشار گاز جوشکاری شوفاژ و لوله - لوله کش - لوله کشی ساختمان - لوله کشی صنعتی - تاسیسات ساختمان - نشت یابی لوله گاز - رنک ایرانی نیرو کابل - - لوله کشی صنعتی - لوله کشی آب فاضلاب - لوله کشي گاز خانگی - لوله کشی ساختمان -
kh farmani
kh farmani
لوله کشی ساختمان - لوله کشی - لوله کشی گاز - تاسیسات ساختمان - تاسیسات گاز - لوله کشی گاز خانگی - خدمات لوله کشی با اجرا - تعمیرات و سرویس لوله کشی تاسیساتی آب ,گاز, موتورخانه شوفاژ, پکیج و شیرآلات شبانه روزی شمال, غرب, شرق, مرکز و جنوب تهران - لوله کشی گاز - لوله کشی آب - لوله کشی فاضلاب - لوله کشی شوفاژ - گاز رسانی - گازکشی - لوله کش - لوله کش گاز - تفکیک کنتور گاز - نصب شیرقطع کن گاز حساس به زلزله استاندارد مصالح اجرای گاز کشی - کنترل نشت گاز - نصب کنتور - لوله کشی دودکش - قیمت لوله کشی گاز شهری - تشکیل پرونده در سازمان نظام مهندسی و تعیین ناظر - پیمانکار (مجری) لوله کشی گاز - تأیید مهندس ناظر - نصب علم و کنتور گاز (خانگی یا تجاری) - نرخ بر مبنای متر طول لوله کشی - نرخ بر مبنای تشخیص و محاسبات مجری (چکی) - تعمیرات لوله کشی آب, گاز, شوفاژ, فاضلاب, موتورخانه, پکیج و تاسیسات، خدمات تعمیرات شبانه روزی - لوله کش, سرویسکار, تعمیرکار, نصاب, تکنسین و مجری تاسیسات با اعزام فوری در محل خدمات ما شبانه روزی و تمام نقاط تهران - لوله بازکنی - تعمیر , سرویس موتورخانه شوفاژ - تعمیرات لوله کشی - نشت یابی لوله گاز و لوله آب نصب تصفیه اب خانگی - خورده کاری فقط تهران - سرویس کولر آبی - سرویس کولر - اجرای پروژه های لوله کشی گاز، آب، شوفاژ فاضلاب, موتورخانه, پکیج و تاسیسات در ساختمان، برج و انبوه سازی، جوشکاری لوله و اتصالات گازرسانی و لوله کشی گاز و آب خانگی و صنعتی - اضافه کردن انشعاب گاز - ایستگاه های فشار قوی - نشت یابی لوله گاز - تعویض لوله های پوسیده - جوشکاری شوفاژ و لوله - خورده کاری لوله کشی گاز - نشت یابی لوله آب - نصب شیرآلات - اضافه کردن انشعاب - لوله کشی فاضلاب - نصب شیرآلات نصب آبگرمکن نصب رادیاتور - تاسیسات استخر جکوزی سونا - نصب تصفیه آب خانگی - نمایندگی ایزوگام دلیجان - تشخیص ترکیدگی لوله - رفع نم ساختمان - سرویس کولر گرفتگی چاه - خدمات موتورخانه و شوفاژ - فن کوئل - گرمایش از کف - گرمایش رادیاتوری - نصب و تعویض شیر آلات - خدمات آب و فاضلاب - لوله کشی آب توکار - لوله کشی آب روکار - لوله کشی آب سرد و گرم لوله تاسیسات موتورخانه - تعمیرات وارتقاء موتورخانه - لوله کشی شوفاژ - نصب و تعمیر پمپ - خدمات موتورخانه و شوفاژ - کشی فاضلاب شهری(اگو) - لوله کشی فاضلاب ساختمان - لوله کشی پلیکا - لوله کشی پلی اتیلن - لوله کشی پوش فیت نصب تاسیسات آب (پکیج ، آبگرمکن ..) - نصب شیر آلات ساختمان - تست باد و تاییدیه شرکت گاز - تعمیرات و خورده کاری - خطوط انتقال گاز - طراحی مسیر و جوشکاری لوله - گازرسانی اداری و خانگی - گازرسانی صنعتی و تجاری - - خدمات برقی - خدمات بنایی - نصب سینک و هود - ایزوگام - کلر استخر - محصولات لوله کشی آب - محصولات لوله کشی گاز
09121930558