استاندارد لوله کشی گاز ساختمان -09121930558 اجرا لوله کشی ساختمان - لوله کشی گاز صنعتی

استاندارد لوله کشی گاز ساختمان

لوله کشی گاز خانگی - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان - تاسیسات گاز - لوله کشی صنعتی -1
لوله کشی گاز خانگی – لوله کشی ساختمان – تاسیسات ساختمان – تاسیسات گاز – لوله کشی صنعتی -۱
۲ مهر ۱۳۹۷
لوله کشی گاز 17 - تعمیرات لوله کشی گاز - لوله کشی گاز بانک پاسارگاد
لوله کشی گاز بانک پاسارگاد
۲۵ شهریور ۱۳۹۷
نمایش همه
لوله کشی گاز صنعتی ساختمان خانگی - 3 - استاندارد لوله کشی گاز ساختمان

لوله کشی گاز صنعتی ساختمان خانگی - 3 - استاندارد لوله کشی گاز ساختمان

استاندارد لوله کشی گاز ساختمان

استاندارد لوله کشی گاز ساختمان

1-در نقشه لوله کشی گاز جهت استاندارد لوله کشی گاز ساختمان میبایست محل, قطر دودکش و پنجره در پلان مشخص و رنگ بندی با سایزینگ لوله ها مطابقت داشته باشد 2- کروکی, آدرس و زیربنای ملک دقیق و کامل در نقشه ها مشخص گردد 3- جهت شمال پلان از کوچه به سمت ورودی ملک ترسیم گردد 4- با رعایت بند 3 در تمامی نقشه ها میبایست جهت شمال پلان و ایزومتریک نمایش دادهیشدهیباشد 5- نقشه های تهیه شده توسط مجری میبایست خوانا,بدون قلم خوردگی, پلان معماری مطابق با واقعیت و با مقیاس مناسب باشد. 6- انجام بازرسی نهایی پرونده های فاقد برگه پیش بازرسی مجاز نیست 7- مقیاس نقشه ها 1/100 و بر روی کاغذ باشد.
لوله کشی گاز صنعتی ساختمان خانگی - 4

علمک :

1- انجام بازرسی پرونده های فاقد علمک مجاز نیست. 2- فاصله هوایی بین شیر قفلی ابتدایی لوله کشی ساختمان تا شیر قفلی سر علمک تا مصرف 25 متر مکعب درساعت 50 سانتی متر لحاظ گردد 3- در صورت انشعاب دو یا چند رایزر از یک علمک فاصله افقی دو رایزر 12 سانتی متر رعایت گردد 4- محور رایزر و علمک هم راستا باشد 5- فاصله هوایی بین رایزر روی علمک تا دیوار پشت آن حداکثر 5 سانتیمتر باشد کنتور: 1- روی دیوار همسایه نباشد 2- اجرای دیوار پشت کنتور الزامی است 3- برای هر واحد مسکونی یک کنتور مجزا اجرا گردد. جهت اجرای جا کنتوری با ظرفیت به بالا بایستی با شرکت گاز هماهنگ شود 5- در ساختمانهایی که کنتور در راهروی ورودی قرار می گیرد, محل نصب کنتور توسط درب از واحد مسکونی تفکیک شده و تمهیدات لازم برای تهویه دائمی هوا پیش بینی گردد.

لوله :

در استاندارد لوله کشی گاز ساختمان : 1- در صورتیکه قطر لوله گاز بیشتر از قطر استاندارد اجرا گردد همانند اجرای لوله با قطر کمتر از قطر استاندارد لوله برش داده میشود 2- اجرای شیر قفلی در ابتدای لوله کشی الزامی است. 3- در عبور لوله گاز از چارچوب دربها که با خرابی قاب صورت می گیرد, پس از انجام لوله کشی تمهیدات لازم برای استحکام چارچوب (قاب) درب انجام پذیرد 4- حداکثر طول لوله اصلی از علمک تا کنتور 25 متر باشد 5- اجتناب از اجرای لوله به صورت بارفیکسی 6- لوله بعد از کنتور بیرون ملک نباشد 7- عبور لوله از دیوارهای باربر با غلاف فلزی دو سایز بالاتر از لوله اجرا گردد و فضای بین لوله و غلاف با مواد عایقی مانند قیر پر شود. همچنین دو سر غلاف باید با استفاده از لاستیک, مسدود و درون غلاف جوش نباشد 8- شیر اصلی روی رایزر پایین رونده اجرا گردد 9- تعداد اتصالات پشت سر هم از دو عدد بیشتر نباشد 10- اجرای لوله رابط بین علمک تا کنتور به صورت روکار باشد 11- در صورتیکه اجرای قسمتی از مسیر لوله کشی به صورت توکار اجتناب ناپذیر باشدمیبایست بازرسی لوله کشی به صورت زیر صورت گیرد

لوله کشی گاز صنعتی ساختمان خانگی - 5

پیش بازرسی :

پایان جوشکاری و نظارت مصالح نوار پیچی و تست 12- لوله, شیر آلات, اتصالات مجاز لوله کشی گاز مطابق استانداردهای ذکر شده در بند 4-4-17 مبحث 17 مقررات ملی ساختمان می باشد 13- برای کلیه ساختمانهای عمومی و خاص از لوله های بدون درز استفاده شود 14- تایید لوله کشی گاز ساختمان پیش از انجام نازک کاری, نصب درب و پنجره و شیشه و پیش از قابل سکونت شدن ساختمان غیر قابل قبول بوده و بازرسی ها و تأیید آن باید پس از انجام مراحل فوق و قابل سکونت شدن ساختمانها انجام گیرد 15- اگر در زمان اجرای لوله کشی گاز استفاده از ملک همسایه اجتناب ناپذیر باشد بایستی از همسایه رضایت محضری اخذ شود.

شیرآلات :

1- فاصله رایزر شیرتا رایزر دودکش مربوطه میبایست بین 60 تا 80 سانتیمتر باشد 2- شیر انتهایی مصرف و دودکش مربوطه میبایست روی یک دیوار اجرا گردد 3- کلیه شیرهای مصرف در زمان بازرسی با درپوش دنده ای هوابند و در حالت باز باشد10 4- نصب شیر قطع جریان گاز اضافی و شیر خودکار قطع گاز, حساس در مقابل زلزله در ساختمانهای خاص مثل بیمارستانها, موزه ها, کتابخانه ها واجباری می باشد 5- کلیه شیرها بگونه ای نصب گردند که در جهت عقربه های ساعت بسته و خلاف جهت عقربه ها باز گردند دودکش 1- اجرای دودکش میبایست به شکلی باشد که حداکثر تصویر افقی آن از یک و نیم متر تجاوز نکند 2- کلیه دودکشها با کلاهک اجرا شود 3- ارتفاع دودکش از سقف حداقل یک متر باشد 4- دودکش در محل تقاطع با لوله گاز بوسیله پشم شیشه عایق گردد 5- در ساختمانهای بیش از یک طبقه, دودکش در طبقات بالا به صورت توکار و با مصالح ساختمانی محافظت گردد 6- در ساختمانهایی با سقف شیروانی بایستی دودکش از فضای شیروانی عبور کرده و به فضای آزاد راه داشته باشد.

لوله کشی گاز صنعتی ساختمان خانگی - 6

در استاندارد لوله کشی گاز ساختمان :

وسایل گاز سوز: 1- اجرای چهار وسیله گاز سوز در هر واحد مسکونی به استثنای آپارتمان هایی که بالکن آنها کمتر از 6 متراست, الزامیست 2- جهت اجرای لوله کشی گاز در هر واحد مسکونی وجود آشپزخانه با شرایط لازم (سینک ظرفشویی, لوله آب و فاضلاب) الزامیست 3- فضای نصب مورد نیاز وسایل گازسوز متداول خانگی به شرح زیر میباشد 4- آبگرمکن دیواری: در فضای درزبندی معمولی 141 مترمکعب (با فرض 3 متر ارتفاع 50 متر مربع) در غیر اینصورت هوای مورد نیاز احتراق از طریق دریچه دائمی به هوای آزاد به ابعاد حداقل 676 سانتیمتر مربع تامین گردد 5- آبگرمکن زمینیدر فضایی با درزبندی معمولیمتر مکعب (با فرض 3 متر ارتفاع 30 متر مربع) در غیر اینصورت هوای مورد نیاز احتراق از طریق دریچه دائمی به هوای آزاد به ابعاد حداقل 645 سانتیمتر مربع تامین گردد 6- اجاق گاز خانگی: در فضایی با درزبندی معمولی 40 متر مکعب (با فرض 3 متر ارتفاع 140 متر مربع) در غیر اینصورت هوای مورد نیاز احتراق از طریق دریچه دائمی به هوای آزاد به ابعاد حداقل 645 سانتیمتر مربع تامین گردد بخاری خانگی در فضایی با درزبندی معمولی 34 متر مکعب (با فرض 3 متر ارتفاع 120 متر مربع) در غیر اینصورت هوای مورد نیاز احتراق از طریق دریچه دائمی به هوای آزاد به ابعاد حداقل 645 سانتیمتر مربع تامین گردد. برای ساختمانهایی با درز هوابند, هوای احتراق بایستی از خارج ساختمان و دریچه دائمی تامین شود

سازه کهن آماده خدمت رسانی آنی در کلیه زمینه ها:

رادياتور قرنيزی - تاسیسات استخر - تخليه چاه - لوله کشی گاز بانک پاسارگاد - تاسیسات جکوزی و سونا - تعمیرات و ارتقاء موتورخانه - استاندارد لوله کشی گاز ساختمان - گرمایش از کف - استاندارد مصالح اجرای گاز کشی - لوله کشی دودکش - تعمیرکار تاسیسات - نصاب پمپ - لوله بازکنی - نشت یابی لوله گاز و لوله آب - نصب تصفیه آب خانگی - نشت یابی لوله آب - نصب تصفیه آب خانگی - خطوط انتقال گاز - لوله - محصولات لوله کشی آب - محصولات لوله کشی گاز - نصب و راه اندازی تاسیسات - عایق کار - تعمیرات ، سرویس و خورده کاری تهران - قبض گاز - لوله سبز - لوله سفيد - لوله گاز - شرکت گاز - خريد لوله - لوله کشی آب سرد و گرم - لوله کشی فاضلاب ساختمان - لوله کشی - خطوط انتقال گاز - خريد لوله گاز - خريد لوله آب - نشت گاز - چيلر - چيلر مرکزی - تعميرات چيلر - نصب چيلر - نصب و تعمیر توالت فرنگی - نصب و جابجایی روشویی کابینتی و معمولی - نصب لوازم سرویس بهداشتی - نصب اکسسوری - نصب و تعمیر شیرآلات - نصب دستگاه تصفیه آب خانگی - نصب رادیاتور شوفاژ - ایزوگام و عایق کاری - نصب و لوله کشی ماشین لباسشویی - استاندارد لوله کشی گاز ساختمان - نصب ماشین ظرفشویی - نصب یخچال ساید بای ساید - لوازم تاسیساتی ساختمان - لوله کشی گاز بانک پاسارگاد - نصب و تعویض شیرآلات - نصب رادیاتور - تعویض لوله های پوسیده تعمیرات لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشی گاز خانگی - لوله کشی ساختمان

شرکت خشت ساز کهن آماده خدمت رسانی شبانه روزی به شما مشتریان محترم در زمینه کلیه فعالیتهای زیر می باشد

لوله کشی گاز ساختمان بر اساس مقررات ملی ساختمان - خدمات لوله کشی با اجرا - تعمیرات و سرویس لوله کشی تاسیساتی آب , گاز , موتورخانه و شوفاژ , پکیج و شیرآلات شبانه روزی شمال , غرب , شرق , مرکز و جنوب تهران - لوله کشی گاز - لوله کشی گاز بانک پاسارگاد - لوله کشی آب - استاندارد لوله کشی گاز ساختمان - لوله کشی فاضلاب - لوله کشی شوفاژ - گاز رسانی - گازکشی - لوله کش - لوله کش گاز - تفکیک کنتور گاز - کنترل نشت گاز - نصب شیرقطع کن گاز حساس به زلزله تأیید مهندس ناظر نصب کنتور - تشکیل پرونده در سازمان نظام مهندسی و تعیین ناظر - پیمانکار (مجری) لوله کشی گاز - نصب علم و کنتور گاز (خانگی یا تجاری) - تعمیرات لوله کشی آب , گاز , شوفاژ , فاضلاب , موتورخانه , پکیج و تاسیسات - خدمات تعمیرات شبانه روزی - سرویسکار - تکنسین و مجری تاسیسات با اعزام فوری در محل خدمات ما شبانه روزی و تمام نقاط تهران - تعمیر ، سرویس موتورخانه و شوفاژ - تعمیرات لوله کشی - خورده کاری فقط تهران - سرویس کولر آبی - گاز رسانی شهری و بین شهری - سرویس کولر - اجرای پروژه های لوله کشی ، گاز ، آب ، شوفاژ فاضلاب , موتورخانه , پکیج و تاسیسات در ساختمان ، برج و انبوه سازی - جوشکاری لوله و اتصالات - گرفتگی چاه فاضلاب - استاندارد لوله کشی گاز ساختمان - آب و فاضلاب - لوله کشی گاز بانک پاسارگاد - قیمت لوله کشی شهری - نرخ بر مبنای متر طول لوله کشی - نرخ بر مبنای تشخیص و محاسبات مجری (چکی) - لوله کشی کارخانه اضافه کردن انشعاب - لوله کشی صنعتی - لوله کشی گاز خانگی - لوله کشی ساختمان

گازرسانی و لوله کشی گاز

گازرسانی و لوله کشی ، گاز و آب خانگی و صنعتی - اضافه کردن انشعاب گاز - ایستگاه های فشار قوی - نصب شیرآلات - لوله کشی فاضلاب - نصب آبگرمکن - لوله کشی گاز بانک پاسارگاد - تاسیسات استخر سونا جکوزی - نمایندگی ایزوگام دلیجان - تشخیص ترکیدگی لوله - استاندارد لوله کشی گاز ساختمان - رفع نم ساختمان - سرویس کولر - گرفتگی چاه - خدمات موتورخانه و شوفاژ - لوله کشی آب توکار - لوله کشی آب روکار - لوله کشی آب سرد و گرم - فن کوئل - گرمایش از کف - گرمایش رادیاتوری - نصب و تعویض شیر آلات - خدمات آب و فاضلاب - تاسیسات موتورخانه - تعمیرات وارتقاء موتورخانه - لوله کشی شوفاژ - نصب و تعمیر پمپ - خدمات موتورخانه و شوفاژ - لوله کشی فاضلاب شهری(اگو) - لوله کشی فاضلاب ساختمان - لوله کشی پلیکا - لوله کشی پلی اتیلن - لوله کشی پوش فیت - نصب تاسیسات آب (پکیج ، آبگرمکن ..) - نصب فن کوِئل - نصب شیر آلات ساختمان - تست باد و تاییدیه شرکت گاز - تعمیرات و خورده کاری - طراحی مسیر و جوشکاری لوله - گازرسانی اداری و خانگی - گازرسانی صنعتی و تجاری - خدمات برقی - خدمات بنایی - نصب سینک و هود - ایزوگام - کلر استخر - تاسیسات گاز - آب وفاضلاب - شوفاژ - استخر و جکوزی - نصب و اجرای ایزوگام - استاندارد لوله کشی گاز ساختمان - عایق کاری لوله - عایق کاری - لوله کشی گاز بانک پاسارگاد - نصب شیرآلات بهداشتی ساختمان - نصب پکیج و آبگرمکن - اجرای پروژه های گازرسانی صنعتی و ایستگاه های تقویت فشار گاز جوشکاری شوفاژ و لوله - لوله کش - لوله کشی ساختمان - لوله کشی صنعتی - نشت یابی لوله گاز - - لوله کشی صنعتی - لوله کشی آب فاضلاب - لوله کشی گاز خانگی - لوله کشی ساختمان -
09121930558