لوله کشی گاز صنعتی - لوله کشی صنعتی - تاسیسات ساختمان - لوله کشي گاز - لوله کشی ساختمان

لوله کشی گاز صنعتی

لوله کشی گاز – لوله کشی گاز خانگی – لوله کشی – لوله کشی صنعتی – تاسیسات ساختمان – لوله کشی ساختمان – لوله کشي گاز – لوله کشي صنعتي – لوله کشي خانگي – لوله کشي ساختمان – تاسیسات گاز

icon
fadeIn

لوله کشی گاز – لوله کشی گاز خانگی – لوله کشی – لوله کشی صنعتی – تاسیسات ساختمان – لوله کشی ساختمان – لوله کشي گاز – لوله کشي صنعتي – لوله کشي خانگي – لوله کشي ساختمان – تاسیسات گاز

لوله کشی گاز – لوله کشی گاز خانگی – لوله کشی – لوله کشی صنعتی – تاسیسات ساختمان – لوله کشی ساختمان – لوله کشي گاز – لوله کشي صنعتي – لوله کشي خانگي – لوله کشي ساختمان – تاسیسات گاز

تاسیسات ساختمان ، موتورخانه ، شوفاژ ، تاسیسات استخر و جکوزی

شرکت تاسیسات ساختمان خشت سازان کهن 09121930558

icon
zoomIn

h2

لوله کشي گاز

لوله کشي گاز ، لوله کشي صنعتی ، لوله کشی گاز خانگی ، لوله کشی ساختمان ، تاسیسات ساختمان ، موتورخانه شوفاژ

لوله کشی، گاز طبیعی ساختمان بر اساس مقررات ملی ساختمانو ارائه تاییدیه استاندارد شرکت ملی گاز توسط مهندسین سازه کهن .

1080p sinema izle
icon-fire-line
top
https://www.sazekohan.com/
scroll
fadeInLeftLarge

h2

لوله کشی آب فاضلاب

سرعت و دقت در اجرا با رعایت اصول نقشه های لوله کشی ساختمان
icon-water
top
https://sazekohan.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8/
zoomIn

h4

تاسیسات استخر جکوزی

تاسیسات شوفاژ، موتورخانه و استخر

طراحی، نصب و اجرا تاسیسات استخر، سونا و جکوزی ، موتورخانه شوفاژ سیستمهای گرمایش و سرمایش مرکزی و تاسیسات انواع موتورخانه ، تاسیسات استخر جکوزی
icon-cog-line
top
https://sazekohan.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%88%D9%81%D8%A7%DA%98/
fadeInRightLarge

لوله کشی گاز 1 - لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - تاسیسات ساختمان - لوله کشي گاز - لوله کشی ساختمان
لوله کشی گاز – لوله کشی صنعتی – تاسیسات ساختمان – لوله کشي گاز – لوله کشی ساختمان
zoomInUp

لوله کشي گاز ، لوله کشی صنعتی ، تاسیسات گاز ، لوله کشی گاز خانگی ، موتورخانه شوفاژ ، لوله کشی ساختمان

لوله کشی صنعتی ، موتورخانه شوفاژ ، تاسیسات استخر جکوزی ، لوله کشی گاز خانگی ، لوله کشی ساختمان ، تاسیسات ساختمان

icon
zoomIn

لوله کشی گاز 2 لوله کشی گاز صنعتی - لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - تاسیسات ساختمان - لوله کشي گاز - لوله کشی ساختمان
لوله کشی گاز – لوله کشی صنعتی – تاسیسات ساختمان – لوله کشي گاز – لوله کشی ساختمان
zoomInLeftLarge

شرکت خشت سازان کهن
icon
zoomIn

09121930558

22482325

icon
zoomIn

لوله کشی گاز 11 - لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - تاسیسات ساختمان - لوله کشي گاز - لوله کشی ساختمان
لوله کشی گاز – لوله کشی صنعتی – تاسیسات ساختمان – لوله کشي گاز – لوله کشی ساختمان
fadeInRightLarge

لوله کشی گاز صنعتی خانگی ساختمان - NEW-logotype- - لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - تاسیسات ساختمان - لوله کشي گاز - لوله کشی ساختمان3
center
لوله کشی گاز – لوله کشی صنعتی – تاسیسات ساختمان – لوله کشي گاز – لوله کشی ساختمان
fadeInRightLarge

تاسیسات گاز ، لوله کشی گاز خانگی ، تاسیسات ساختمان ، موتورخانه شوفاژ ، لوله کشی صنعتی ، لوله کشی ساختمان ، تاسیسات استخر جکوزی

icon
zoomIn

تاسیسات موتورخانه، نصب و راه اندازی تاسیسات گاز

icon
zoomIn

لوله کشي گاز
h4
لوله کشی، گاز طبیعی ساختمان بر اساس مقررات ملی ساختمانو ارائه تاییدیه استاندارد شرکت ملی گاز توسط مهندسین سازه کهن
icon-fire-line
top
https://www.sazekohan.com/
scroll
fadeInLeftLarge

لوله کشی آب فاضلاب
h4
سرعت و دقت در اجرا با رعایت اصول نقشه های لوله کشی ساختمان
icon-water
top
https://sazekohan.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8/
zoomIn

تاسیسات موتورخانه شوفاژ و استخر
h4
طراحی، نصب و اجرا تاسیسات استخر، سونا و جکوزی موتورخانه شوفاژ سیستمهای گرمایش و سرمایش مرکزی ، تاسیسات ساختمان ، تاسیسات انواع موتورخانه ، تاسیسات استخر جکوزی
icon-cog-line
top
https://sazekohan.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%88%D9%81%D8%A7%DA%98/
fadeInRightLarge

لوله کشی گاز 14 - لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - تاسیسات ساختمان - لوله کشي گاز - لوله کشی ساختمان
لوله کشی گاز – لوله کشی صنعتی – تاسیسات ساختمان – لوله کشي گاز – لوله کشی ساختمان
fadeInLeftLarge

تاسیسات ساختمانی سازه کهن

شرکت خشت ساز کهن آماده خدمت رسانی شبانه روزی به شما مشتریان محترم در زمینه کلیه فعالیتهای زیر می باشد

لوله کشي گاز ساختمان بر اساس مقررات ملی ساختمان

خدمات لوله کشی با اجرا

تعمیرات و سرویس لوله کشی تاسیساتی آب , گاز , موتورخانه و شوفاژ , پکیج و شیرآلات شبانه روزی شمال , غرب , شرق , مرکز و جنوب تهران

لوله کشي گاز

لوله کشی آب

لوله کشی فاضلاب

لوله کشی شوفاژ

گاز رسانی

گازکشی

تاسیسات ساختمان –

لوله کش

لوله کش گاز

تفکیک کنتور گاز

کنترل نشت گاز

نصب شیرقطع کن گاز حساس به زلزله

تأیید مهندس ناظر

نصب کنتور

تشکیل پرونده در سازمان نظام مهندسی و تعیین ناظر

پیمانکار (مجری) لوله کشي گاز

نصب علم و کنتور گاز (خانگی یا تجاری)

تعمیرات لوله کشی آب , گاز , شوفاژ , فاضلاب , موتورخانه , پکیج و تاسیسات

خدمات تعمیرات شبانه روزی

سرویسکار

تکنسین و مجری تاسیسات با اعزام فوری در محل خدمات ما شبانه روزی و تمام نقاط تهران

تعمیر ، سرویس موتورخانه و شوفاژ

تعمیرات لوله کشی

خورده کاری فقط تهران

سرویس کولر آبی

سرویس کولر

اجرای پروژه های لوله کشی ، گاز ، آب ، شوفاژ فاضلاب , موتورخانه , پکیج و تاسیسات در ساختمان ، برج و انبوه سازی

جوشکاری لوله و اتصالات

گرفتگی چاه فاضلاب

تاسیسات ساختمان –

آب و فاضلاب

قیمت لوله کشی شهری

نرخ بر مبنای متر طول لوله کشی

نرخ بر مبنای تشخیص و محاسبات مجری (چکی)

لوله کشی کارخانه

اضافه کردن انشعاب

– لوله کشی صنعتی – لوله کشي گاز خانگی – لوله کشی ساختمان

no-repeat;left top;;
auto
fadeInRightLarge

لطفا قبل از هر پروژه، پروانه کسب و گواهی نامه شرکت ملی گاز را مطالعه و بررسی نمائید

لوله کشي گاز – لوله کشی گاز خانگی – لوله کشی – لوله کشی گاز صنعتی – تاسیسات ساختمان – لوله کشی ساختمان

icon
fadeInRightLarge

پروانه کسب شرکت سازه کهن 1 - مجوز گاز رسانی به صنایع
center
https://www.sazekohan.com/wp-content/uploads/2018/07/javaz-kasb-sazekohan-1.jpg
لوله کشی گاز – لوله کشی صنعتی – تاسیسات ساختمان – لوله کشي گاز – لوله کشی ساختمان
fadeInLeft

سازه کهن آماده خدمت رسانی آنی در کلیه زمینه ها:

رادياتور قرنيزی

تاسیسات استخر

تخليه چاه

تاسیسات جکوزی و سونا

تعمیرات و ارتقاء موتورخانه

گرمایش از کف

استاندارد مصالح اجرای گاز کشی

لوله کشی دودکش

تعمیرکار تاسیسات

تاسیسات ساختمان –

نصاب پمپ

لوله بازکنی

نشت یابی لوله گاز و لوله آب

نصب تصفیه آب خانگی

نشت یابی لوله آب

نصب تصفیه آب خانگی

خطوط انتقال گاز

لوله

محصولات لوله کشی آب

محصولات لوله کشي گاز

نصب و راه اندازی تاسیسات

عایق کار

ربات اینستاگرام

افزایش فالوور اینستاگرام

خرید فالوور

فالوور واقعی

افزایش فالوور

تعمیرات ، سرویس و خورده کاری تهران

قبض گاز

لوله سبز

لوله سفيد

لوله گاز

شرکت گاز

خريد لوله

لوله کشی آب سرد و گرم

لوله کشی فاضلاب ساختمان

لوله کشی

خطوط انتقال گاز

خريد لوله گاز

خريد لوله آب

نشت گاز

چيلر

چيلر مرکزی

تعميرات چيلر

نصب چيلر

نصب و تعمیر توالت فرنگی

نصب و جابجایی روشویی کابینتی و معمولی

نصب لوازم سرویس بهداشتی

نصب اکسسوری

نصب و تعمیر شیرآلات

نصب دستگاه تصفیه آب خانگی

نصب رادیاتور شوفاژ

ایزوگام و عایق کاری

نصب و لوله کشی ماشین لباسشویی

نصب ماشین ظرفشویی

نصب یخچال ساید بای ساید

لوازم تاسیساتی ساختمان

نصب و تعویض شیرآلات

نصب رادیاتور

تعویض لوله های پوسیده

تعمیرات لوله کشي گاز

– لوله کشی صنعتی – لوله کشي گاز خانگی – لوله کشی ساختمان

no-repeat;left top;;
auto

لوله کشی گاز 5 - لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - تاسیسات ساختمان - لوله کشي گاز - لوله کشی ساختمان
لوله کشی گاز – لوله کشی صنعتی – تاسیسات ساختمان – لوله کشي گاز – لوله کشی ساختمان

گازرسانی و لوله کشي گاز

گازرسانی و لوله کشی ، گاز و آب خانگی و صنعتی – اضافه کردن انشعاب گاز –

ایستگاه های فشار قوی

نصب شیرآلات

لوله کشی فاضلاب

نصب آبگرمکن

تاسیسات استخر سونا جکوزی

تاسیسات ساختمان –

نمایندگی ایزوگام دلیجان

تشخیص ترکیدگی لوله

رفع نم ساختمان

سرویس کولر

گرفتگی چاه

خدمات موتورخانه و شوفاژ

لوله کشی آب توکار

لوله کشی آب روکار

لوله کشی آب سرد و گرم

فن کوئل

گرمایش از کف

گرمایش رادیاتوری

نصب و تعویض شیر آلات

خدمات آب و فاضلاب

تاسیسات موتورخانه

تعمیرات وارتقاء موتورخانه

لوله کشی شوفاژ

نصب و تعمیر پمپ

خدمات موتورخانه و شوفاژ

لوله کشی فاضلاب شهری(اگو)

لوله کشی فاضلاب ساختمان

لوله کشی پلیکا

لوله کشی پلی اتیلن

لوله کشی پوش فیت

نصب تاسیسات آب (پکیج ، آبگرمکن ..)

نصب فن کوِئل

نصب شیر آلات ساختمان

تست باد و تاییدیه شرکت گاز

تعمیرات و خورده کاری

طراحی مسیر و جوشکاری لوله

گازرسانی اداری و خانگی

گازرسانی صنعتی و تجاری

خدمات برقی

خدمات بنایی

نصب سینک و هود

ایزوگام

کلر استخر

تاسیسات گاز

آب وفاضلاب

شوفاژ

استخر و جکوزی

نصب و اجرای ایزوگام

عایق کاری لوله

عایق کاری

نصب شیرآلات بهداشتی ساختمان

نصب پکیج و آبگرمکن

اجرای پروژه های گازرسانی صنعتی و ایستگاه های تقویت فشار گاز

جوشکاری شوفاژ و لوله

لوله کش

بلاگ

لوله کشی ساختمان

لوله کشي صنعتی

تاسیسات ساختمان –

نشت یابی لوله گاز

رنک ایرانی

نیرو کابل

لوله کشی صنعتی – لوله کشی آب فاضلاب – لوله کشي گاز خانگی – لوله کشی ساختمان –

no-repeat;left top;;
auto

Call Now Button09121930558